Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i tverrfaglig barne- og ungdomsforskning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Jeg har mastergrad i sosialantropologi (NTNU) og doktorgrad i sosiologi (NORD universitet), begge med fokus på unge mennesker på gata i Brasil. Min post doc omhandlet narkotikahandelens påvirkning på barn og unges hverdag i Brasil (NFR/NTNU). 

Jeg leder den tverrfaglige forskergruppen WorldViews, som utforsker barns, unges og familiers møte med hegemoniske, normative og tatt-for-gitte verdisett, verdenssyn og kunnskapssystem. 

For tiden underviser jeg hovedsakelig i emner om kvalitativ metode i barneforskning samt barns rettigheter fra bachelor til PhD-nivå, med hovedvekt innenfor Mphil i Childhood Studies. Jeg er også hovedredaktør i det nordiske og tverrfaglige tidsskriftet BARN.  

Faglige interesser

  • Marginaliserte barn, ungdom og familier
  • Barn og unges tilhørighet
  • Barns rettigheter i praksis
  • Ungt medborgerskap
  • Ulike former for barne- og ungdomsmigrasjon
  • Barn og unge i Latin-Amerika

Utvalgte forskningsprosjekter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Sørenssen, Ingvild Kvale; Abebe, Tatek; Ursin, Marit. (2021) Barndomsstudier i norsk kontekst: Tverrfaglige tilnærminger. Gyldendal Akademisk. 2021. ISBN 9788205519213.

Del av bok/rapport

  • Abebe, Tatek; Ursin, Marit; Sørenssen, Ingvild Kvale. (2021) Barndomsstudier i Norge: Historien, konteksten og hvor vi er i dag. Barndomsstudier i norsk kontekst: Tverrfaglige tilnærminger.
  • Ursin, Marit; Ellingsen, Ingunn Tollisen. (2021) Å bli sett, bli hørt og få bestemme: barn som rettighetssubjekt i det norske barnevernet. Barndomsstudier i norsk kontekst: Tverrfaglige tilnærminger.
  • Ursin, Marit; Sørenssen, Ingvild Kvale; Abebe, Tatek. (2021) Tverrfaglige barndomsstudier: Hvor er vi, og hvor går vi?. Barndomsstudier i norsk kontekst: Tverrfaglige tilnærminger.