Marit Ursin

Førsteamanuensis Institutt for pedagogikk og livslang læring
73596243
Dragvoll, Loholt allé 87, Paviljong C * 123

Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ursin, Marit; Abebe, Tatek. (2017) Young People’s Marginal Livelihoods and Social Transitions in Urban Brazil: Tale of Four Lives. Laboring and Learning..
  • Ursin, Marit. (2016) Geographies of Sleep Among Brazilian Street Youth. Geographies of children and young people: Space, place and environment.
  • Ursin, Marit. (2006) ‘Dia de Visita’ – besøksdag i et brasiliansk fengsel. Betwixt and Between. Sosialantropologistudentenes årbok.

Rapport/avhandling

  • Ursin, Marit. (2013) 'The place where I buried my bellybutton' - A longitudinal study of transitions and belonging among young men on the street in Salvador, Brazil. 2013. ISBN 978-82-92958-08-7.
  • Ursin, Marit. (2006) Os pivetes - Brazilian street youth and their encounter with a middle class neighbourhood. 2006.