Institutt for pedagogikk og livslang læring


Tidsskriftet BARN nr 4 2017 Bestilling av enkeltnummer

Enkeltnummer av tidsskriftet kan bestilles, oppgi nøyaktig angivelse av nummer og år. Stykkprisen varierer avhengig av nummer og år.

Bestill

Artikler

Ved å klikke på utgivelsene i listen under, finner du innholdsfortegnelsen for hvert nummer. Fra og med 2007-årgangen er også sammendrag av artiklene lagt ut. Artiklene i årgangene 2000-2015 er elektronisk tilgjengelig i fulltekst.


Eldre årganger

Her finner du innholdsfortegnelse for tidlige årganger av tidsskriftet Barn.

 

Wed, 26 Sep 2018 09:42:08 +0200

Nyheter

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
NTNU
7491 Trondheim