Institutt for pedagogikk og livslang læring

Abonnement

Et årsabonnement på Barn inkluderer 4 nummer og koster NOK 400,- Studentpris er NOK 360,- Enkeltnummer av tidsskriftet kan også bestilles, oppgi nøyaktig angivelse av nummer og år. Stykkprisen varierer avhengig av nummer og år.

Tidsskriftet BARN årgang 2017

Bestill

 

Artikler

Ved å klikke på utgivelsene i listen under, finner du innholdsfortegnelsen for hvert nummer. Fra og med 2007-årgangen er også sammendrag av artiklene lagt ut. Artiklene i årgangene 2000-2014 er elektronisk tilgjengelig i fulltekst.


Eldre årganger
Her finner du innholdsfortegnelse for tidlige årganger av tidsskriftet Barn.

 

Tue, 04 Jul 2017 14:04:34 +0200

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
NTNU
7491 Trondheim