Institutt for pedagogikk og livslang læring


Tidsskriftet BARN nr 4 2017 Abonnement

Et årsabonnement på Barn inkluderer 4 nummer og koster NOK 400. Studentpris er NOK 360. Enkeltnummer av tidsskriftet kan også bestilles, oppgi nøyaktig angivelse av nummer og år. Stykkprisen varierer avhengig av nummer og år.

Bestill

 

Artikler

Ved å klikke på utgivelsene i listen under, finner du innholdsfortegnelsen for hvert nummer. Fra og med 2007-årgangen er også sammendrag av artiklene lagt ut. Artiklene i årgangene 2000-2014 er elektronisk tilgjengelig i fulltekst.


Eldre årganger

Her finner du innholdsfortegnelse for tidlige årganger av tidsskriftet Barn.

 

Wed, 22 Nov 2017 22:44:12 +0100

Nyheter

  • Ny utgave av Barn, nr. 4 2017
  • Tidskriftet Barn etterlyser artikkelbidrag til et temanummer om undervisning i førskolen.
    Vil du vite mer? 

    Frist for abstract 15. desember 2017.

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
NTNU
7491 Trondheim