course-details-portlet

BARN8008 - Aktuelt emne i barndomsstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Paper
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Paper 100/100

Faglig innhold

Dette kurset innebærer kritisk engasjement med valgte forskningsemner, debatter, teorier og/eller metoder i tverrfaglige barndomsstudier. Temaene for forelesningene, veiledet lesninger og seminarer vil bli beskrevet og definert i samarbeid med doktorgradsstudenter hver gang kurset gis. Tema, emneansvarlig og faglærere vil kunne variere. Det skal skrives et paper med tilknytning til kursets tema, men som også relateres til eget PhD-prosjekt.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal ph.d kandidaten ha tilegnet seg:

Kunnskap:

  • Kandidaten har avansert kunnskap og være i forkant av moderne debatter om utvalgte temaer i barndomsstudier

Ferdigheter:

  • Kandidaten kan formulere relevante forskningsspørsmål og vurdere komplekse faglige debatter i forhold til utvalgte temaer for emnet.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten kan utføre sin forskning med vitenskapelig integritet og bruke en selvstendig og kritisk tilnærming til egen og andres forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner, workshops/arbeidsgrupper, annet. Kurset tilbys når det er forelesningsressurser tilgjengelig og kan bli endret eller avlyst med mindre enn 5 påmeldte ph.d.-kandidater. Maks 15 deltakere.

Semester: kurset gis ved behov vår eller høst

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Vurdering

Indivduelt paper (oppgave) på 10-12 sider innenfor kursets rammer og kurslitteratur.

Paperet vurderes som bestått/ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter

Deltagelse i undervisning og kursaktiviteter

En identisk versjon av eksamensbesvarelsen kan ikke brukes direkte inn i avhandlingen som en artikkel eller kapittel. En omarbeidet versjon av eksamensbesvarelsen kan inngå i avhandlingen.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, humaniora eller tilsvarende.

PhD-studenter prioriteres

Opptaksbegrensning: maks 15 ph.d.-studenter

Antall plasser er begrenset og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Det kreves minimum 5 påmeldte ph.d.-kandidater for at emnet kan avholdes.

Kursmateriell

Pensum ca. 600 sider. Annonseres ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barndomsstudier
  • Tverrfaglig barneforskning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Paper

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Paper 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Paper 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU