Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning i studieåret 2017/18:

  • MGLU1502 Norsk 1, emne 2 (5-10), lesing, skriving, munnlegheit. (Emneansvarlig).
  • LVUT8109 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1, 1-7, emne 1. (Emneansvarlig).
  • LVUT8110 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1, 1-7, emne 2. (Emneansvarlig).
  • LVUT8111 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1, 5-10, emne 1. 
  • LVUT8112 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2, 5-10, emne 2.
  • LVUT8107 Norsk 2, 5-10, KFK, emne 1.
  • LVUT8108 Norsk 2, 5-10, KFK, emne 2.
  • MGLU1101 Norsk 1 (1-7).

Nettverk/forskningsmiljø/prosjekter:

  • NOLES
  • Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden.