Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Nyhus, Marianne Pilskog. (2012) Døve barn og språkutvikling - flere veier og ulike perspektiver. Spesialpedagogikk.

Del av bok/rapport

  • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli; Nyhus, Marianne Pilskog. (2018) Tolking med bruk av tegn som støtte for munnavlesning - TSS. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.

Rapport/avhandling

  • Nyhus, Marianne Pilskog. (2006) "Mamma, mamma! Er det rett? Sier jeg rett nå?"; En studie av cochlea implantasjon på døve barn, med utgangspunkt i tre foreldrepar til barn med cochlea implantat og to ansatte ved Rikshsopitalets erfaringer. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2006.