course-details-portlet

TEGN1000 - Opplæring i og på norsk tegnspråk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

I dette emnet skal kunnskap om opplæringssituasjonen for tegnspråklige elever stå sentralt i arbeidet, og i tillegg er arbeid med gjeldende læreplaner for faget viktig. Kandidaten skal tilegne seg ulike læringsstrategier og ta i bruk læringsressurser som digitale verktøy for å videre kunne bruke dem i undervisning med best mulig didaktisk tilpasning.

Kandidaten skal utvikle sin kunnskap om og innsikt i hva som kreves for å planlegge, gjennomføre og vurdere læringsaktiviteter i og på norsk tegnspråk. Dette knyttes opp mot hvordan en som lærer kan støtte opp under elevenes grunnleggende ferdigheter i faget, flerspråklighet og faglige kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

- har kunnskap om regelverk og gjeldende læreplaner og andre undervisningsrelaterte dokumenter knyttet til norsk tegnspråk i skolen, med fokus på egne undervisningstrinn

- har grunnleggende kunnskap i å vurdere og ta i bruk ulike læringsstrategier, læringsressurser og digitale verktøy i faget norsk tegnspråk for egen læring og i formidlingssituasjoner som grunnlag for elevenes læring

Ferdigheter

Kandidaten

- kan formidle grunnleggende kunnskap om faget norsk tegnspråk til elever og andre

- kan kritisk reflektere rundt muligheter for tilrettelegging av kommunikativ samhandling, for eksempel å legge til rette for møteplasser for tegnspråklige elever på tvers av skoler og gjennom bruk av virtuelle klasserom, men også ved bruk av tolking

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse og bidra til faglig utvikling og nytenkning

- kan planlegge og gjennomføre undervisning i norsk tegnspråk på grunnleggende nivå, for elever på trinn 1-7 eller 5-10.

- kan sette tydelige mål for undervisningen og vurdere elevenes læringsutbytte

- kan legge til rette for varierte læringsaktiviteter, også ved bruk av digitale ressurser, som formidler kunnskap om norsk tegnspråk som fremmer språklig samhandling og elevenes grunnleggende ferdigheter og faglige utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i emnet skjer i form av forelesninger, arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen.

Obligatoriske aktiviteter:

80% obligatorisk oppmøte. (Manglende oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)

2 planer for undervisningsopplegg - der en også presenteres på norsk tegnspråk.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Undervisningsopplegg
  • Undervisningsopplegg med presentasjon på tegnspråk
  • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

En skriftlig individuell akademisk fagtekst (1800-2400 ord).

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU