course-details-portlet

TEGN2004 - Profesjonskunnskap og tolketeori 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet bygger videre på Profesjonskunnskap og tolketeori 1 og gir kunnskap om tolkens handlingsrom og hvordan tolken kan samarbeide med andre i tolkesituasjonen. Vi ser på profesjonsutøverens makt generelt, og tolkens forhold til deltakere i tolkesituasjoner spesielt. Vi fordyper oss i utvalgte tolketeorier og tolkeprosessmodeller og ser på hvordan de kan være nyttige verktøy for tolken. Her tar vi også opp teamtolking, og forberedelse til tolkeoppdrag.

Læringsutbytte

Kandidaten

-har kunnskap om tolkens handlingsrom og hvordan tolken kan samarbeide med andre i tolkesituasjonen

-kan reflektere over tillit, makt og relasjonsbygging i tolkesituasjoner

-har grunnleggende kunnskap om et utvalg av tolketeorier og tolkeprosessmodeller

-har inngående kunnskap om ulike tolketeknikker og om teamtolking

-kan bruke teoretiske verktøy til å forberede seg til et tolkeoppdrag

Læringsformer og aktiviteter

  • Forelesninger, diskusjoner, rollespill, praktiske øvinger, skriftlige oppgaver.
  • 80% obligatorisk oppmøte. (Manglende oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)
  • Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid om tolkens handlingsrom og hvordan tolken kan samarbeide med andre i tolkesituasjonen
  • En praktisk øving i å bruke teoretiske verktøy til å forberede seg til et tolkeoppdrag
  • En skriftlig tekst om hvordan tolketeori og tolkeprosessmodeller kan underbygge god profesjonsutøving
  • En skriftlig refleksjonstekst om tillit, makt og relasjonsbygging i tolkesituasjoner
  • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Mappeeksamen, 3 dager, der studentene videreutvikler de to tekstene som har vært levert som obligatoriske aktiviteter. Alle hjelpemidler er tillatt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i TEGN2004 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)

Forkunnskapskrav

Profesjonskunnskap og tolketeori 1. Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU