course-details-portlet

TEGN1104 - Døve i verden 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet Døve i verden 2 bygger på emnet Døve i verden 1. Der Døve i verden 1 har mest fokus på norske forhold, ser vi nå på døve som transnasjonale verdensborgere og hvordan døves globale fellesskap synliggjøres gjennom internasjonale organisasjoner og kulturelle uttrykksformer. Dette emnet setter også søkelyset på variasjonen og mangfoldet blant døve og viser ulike minoriteter i minoriteten. I emnet går vi også nærmere inn på samfunnsdeltakelse og makt, definisjonsmakt og posisjonering, forskjellene mellom hørende og døve på gruppenivå, audisme og «hearing privilege»

Læringsutbytte

Kandidaten

-har kunnskap om mangfoldet i døvesamfunnet

-har kunnskap om maktforhold, deriblant posisjonering og definisjonsmakt

-kjenner til internasjonale organisasjoner og kulturelle uttrykksformer

-kan beskrive muligheter for samfunnsdeltakelse og likestilling mellom døve, døvblinde og hørende

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger, gruppe- og klassediskusjoner, muntlig fremlegg, små oppgaver som skal understøtte hjemmeeksamen.
 • 80% obligatorisk oppmøte. (Manglende oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)
 • Samtlige obligatoriske aktiviteter leder fram til og underbygger den skriftlige fagteksten som er hjemmeeksamen i emnet.
 • Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig oppgave
 • Skriftlig oppgave
 • Muntlig oppgave
 • 80% obligatorisk oppmøte
 • Skriftlig oppgave
 • Skriftlig oppgave
 • Muntlig oppgave
 • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 3 dager, alle hjelpemidler er tillatt

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i TEGN1104 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)
Tegnspråk (LTTEGN)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk eller Årsstudium i norsk tegnspråk

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LTOT1002 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU