Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Njåstad, Magne. (2006) Formell og uformell makt. Historisk Tidskrift (S). vol. 126 (4).
 • Njåstad, Magne. (1997) Da fogden ble fengslet og lensherren avsatt : et annet Trondheimsjubileum. Historie. vol. 7 (3).
 • Njåstad, Magne; Nissen, Harald August. (1993) Brenner-debatten og syntesebruk i historieforskningen. DRAGEN : Humanistisk orientert tidsskrift.

Bøker

 • Njåstad, Magne. (2011) Norvegr. Bind 2: 1400-1840. Aschehoug & Co. 2011. ISBN 978-82-03-23890-1.
 • Andersen, Håkon With; Brenna, Brita; Njåstad, Magne; Wale, Astrid. (2009) ÆMULA LAURI. The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, 1760-2010. Science History Publications Ltd.. 2009. ISBN 978-0-88135-383-9.
 • Njåstad, Magne; Økland, Bård. (2005) Stord frå steinalder til oljealder bind 1. Den eldste tida fram til 1720. 2005. ISBN 82-991667-5-6.
 • Njåstad, Magne. (1996) Trondheim fra 1750 til 1990-åra : et studiehefte for ungdomsskolen. 1996.

Del av bok/rapport

 • Njåstad, Magne. (2012) Hans majestets opprørere. Statsutvikling i Skandinavia i middelalderen.
 • Njåstad, Magne. (2012) Science de-internationalized? The Challenges of a Learned Society in the Post-Napoeonic Era. The Circulation of Science and Technology. Proceedings of the 4th International Conference of the European Society for the History of Science.
 • Njåstad, Magne. (2011) Da forskningsrådet lå i Trondhjem. DKNVS og forskningsfinansieringen 1810-1870. Trondhjemske Samlinger 2010.
 • Njåstad, Magne. (2011) "Et Nationalbibliothek, eller om man vil Norges ypperste Stiftsbibliothek". Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek fram mot 1870. Opplysning, vitenskap og nasjon. Bidrag til norsk bibliotekhistorie.
 • Njåstad, Magne. (2011) "How to tax a skattland - the case of Jemtland". Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandinavian kingdoms in the Middle Ages.
 • Njåstad, Magne. (2007) Kunnskapen som forsvant. Demonologien som vitenskap. En sann historiker. Festskrift til Svein Henrik Pedersen.
 • Njåstad, Magne. (2005) Peasant resistance and land ownership. Land, Lords and Peasants. Peasant´s rights to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period - Norway, Scandinavia and the Alpine Region.
 • Njåstad, Magne; Andresen, Espen; Englund, Sonja; Theland, Tord. (2005) Landet i midten: Jemtland fra unionspereferi til grenseprovins. Grenser og grannelag i Nordens historie.
 • Njåstad, Magne. (2004) Resistance in the name of the law.Pesant politics in medieval and early modern Norway. Norther revolts. Medieval and Early Modern Peasant Unrest in the Nordic Countries.
 • Njåstad, Magne. (2001) Kunnskap i bevegelse. Trondheim i kunnskapshistorisk lys fram til 1600-tallet. Innspill. Kunnskapsparken på Kalvskinnet.
 • Njåstad, Magne. (1998) Peasant resistance in the scandinavian peripheries in the late middle ages. State, religion and ethnicity in the north A.D. 700-1990.

Rapport/avhandling

 • Njåstad, Magne. (2003) Grenser for makt. Konflikter og konfliktløsning mellom lokalsamfunn og øvrighet ca. 1300-1540. 2003.