Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Njåstad, Magne; Dørum, Knut; Hellerud, Synnøve; Knutsen, Ketil. (2016) I ettertid. lærebok i historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co. 2016. ISBN 978-82-03-40104-6.
 • Njåstad, Magne; Dørum, Knut; Knutsen, Ketil; Hellerud, Synnøve. (2016) Lærerveiledning: I ettertid. Historie for VG2 og VG3. Aschehoug & Co. 2016. ISBN 978-82-03-40106-0.
 • Njåstad, Magne. (2011) Norvegr. Bind 2: 1400-1840. Aschehoug & Co. 2011. ISBN 978-82-03-23890-1.
 • Andersen, Håkon With; Brenna, Brita; Njåstad, Magne; Wale, Astrid. (2009) ÆMULA LAURI. The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, 1760-2010. Science History Publications Ltd.. 2009. ISBN 978-0-88135-383-9.
 • Njåstad, Magne; Økland, Bård. (2005) Stord frå steinalder til oljealder bind 1. Den eldste tida fram til 1720. 2005. ISBN 82-991667-5-6.
 • Njåstad, Magne. (1996) Trondheim fra 1750 til 1990-åra : et studiehefte for ungdomsskolen. 1996.

Del av bok/rapport

 • Njåstad, Magne. (2020) "The long and winding road - Sweden's path to a lutheran church in the sixteenth century". The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”.
 • Njåstad, Magne. (2018) Kompetanse og kontinuitet. Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?.
 • Njåstad, Magne. (2017) "Kunnskap og offentlighet. Kunnskapsinstitusjoner i Norge 1750-1800". Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814.
 • Njåstad, Magne. (2014) From Ecclesiastic Backwater to International Troublespot - The Reformation Decades in Jemtland. The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies.
 • Njåstad, Magne. (2014) Kunnskapsbyen Trondheim rundt 1814. Trondheim, 1814.
 • Njåstad, Magne. (2014) "Stiftsstedene - de regionale politiske sentra". Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser.
 • Njåstad, Magne. (2014) "The eastern realm": The king of Norway and the border province Jemtland. Rex Insularum. The King of Norway and his "skattlands" as a political system c.1260-c.1450.