Bakgrunn og aktiviteter

 

Lise Vikan Sandvik er professor ved Institutt for lærerutdanning. Interessefelt er hovedsaklig rettet mot områdene vurdering, fremmedspråkdidaktikk, skoleutvikling, lærerutdanning og partnerskap i lærerutdanningen. Utdannet lektor med erfaring fra ulike skoleslag, og var nestleder for utdanning ved program for lærerutdanning, NTNU, fra 2013 - 2016. Leder forsknings- og utviklingsprosjektet SKUV (skolebasert kompetanseutvikling i vurdering), som er et samarbeidsprosjekt med Trøndelag Fylkeskommune. Leder forskningsgruppa Professional Learning in Assessment Communities (PLAC) https://www.ntnu.edu/ilu/plac. Nestleder for NFR-prosjektet Going Gradeless (2021-2024) https://www.ntnu.edu/ilu/going-gradeless

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215025889.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Hestnes, Dagmar Hæge; Sandvik, Lise Vikan. (2010) Vurdering, Språkfag 3, Idéhefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251925372.
 • Sandvik, Lise Vikan; Hestnes, Hæge. (2010) Vurdering i språkfag. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2537-2. Idéhefter for lærere (3).

Del av bok/rapport

 • Sandvik, Lise Vikan. (2020) NTNUs forskningsbaserte universitetsskolemodell. Lærerutdanning i nordiske land.
 • Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit. (2020) Realizing data-driven changes and teacher agency in upper secondary schools through formative interventions. Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings.
 • Sandvik, Lise Vikan; Ramberg, Per Johan. (2019) Utvikling av en forskningsbasert og en praksisbasert lærerutdanning ved NTNU. Universitetsskolen. Mellem forskning, uddannelse og skoleudvikling..
 • Bauer, Karen; Sandvik, Lise Vikan. (2017) Digitales Geschichtenerzählen und Geschichte erzählen. Erinnerungsarbeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Literaturvermittlung: Texte, Konzepte, Praxen ind Deutsch als Fremdsprache und den Fachdidaktiken Deutsch, English, Französisch.
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Forord. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan. (2016) Innledning. Vurdering og vurderingskompetanse. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Sandvik, Lise Vikan. (2016) Hvordan utvikle vurderingskulturer?. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Sandvik, Lise Vikan. (2016) Vurdering er læringsledelse i fag. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir. (2016) Involverte elever og relevante vurderingsoppgaver. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..