course-details-portlet

KULT2201 - Digitalisering og samfunnsendring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet utforsker forholdet mellom digital teknologi og samfunnsendring. Emnet tematiserer hvordan nye digitaliserte praksiser endrer både kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner, arbeidsforhold og samfunnsforhold, privat som profesjonelt. Emnet tar utgangspunkt i Teknologi- og vitenskapsstudier-tradisjonen med en særlig interesse for brukere som sentrale aktører i teknologisk utvikling. Det tematiserer også hvordan forestillinger om bl.a. kjønn former slike prosesser. Emnet er åpent for alle studenter, og inngår i årsstudiet i STS (studier i kunnskap, teknologi og samfunn) og i årsstudiet LIMA ( likestilling og mangfold) som begge kan være fag 2/breddefag i de fleste bachelorgrader og kvalifiserer for opptak til PPU (samfunnsfag).

Læringsutbytte

Studenter som består dette emnet har kunnskap om:
-Teorier for analyse av design og bruk av digital teknologi
-Sosiale og kulturelle endringer på utvalgte områder, både i hverdagsliv, samfunnsliv og arbeidsliv, tilknyttet digitaliseringsprosesser
-Design og bruk av teknologi som kjønnede prosesser
-Digital teknologi som kilde til eksklusjon og inklusjon

Studenter som består dette emnet har ferdigheter i å:
-analysere digitaliseringsprosesser på ulike samfunnsområder
-analysere design og bruk av ny teknologi, med vekt på brukernes rolle
-analysere design og bruk av digital teknolog i et kjønnsperspektiv
-skrive reflekterte og velfunderte akademiske teksterLæringsformer og aktiviteter

Emnet undervises ved hjelp av forelesninger,seminar og gruppearbeid. Vurderingsformen er hjemmeeksamen. For å få ta eksamen må to skriftlige øvinger være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Kjønnsforskning
  • Medievitenskap
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 13.12.2019

Innlevering 20.12.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 08.05.2020

Innlevering 15.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU