course-details-portlet

TMA4162 - Beregningsorientert algebra

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i beregningsorienterte metoder innen moderne algebra, hovedsaklig motivert av problemer fra kryptologi. Emnet vil gi en oversikt over tallkroppsålden for faktorisering, teknikker for å løse gitterproblemer og Gröbnerbasismetoder for kommutative ringer. Emnet vil gi en innføring i generell algebraisk tallteori og relevante algoritmer for beregninger i tallkropper. Det vil bli gitt en innføring i gittere, med vekt på forskjellige former for reduserte basiser for gitter, og koblingen mellom gittere og moderne kryptologi. Det vil også bli gitt en innføring i teorien for Gröbnerbasis, inkludert motiverende problemer fra kryptologi og generell matematikk

Læringsutbytte

1. Kunnskap

Studenten har tilstrekkelig kunnskap om algebraisk tallteori, gittere og Gröbnerbasisteori til å forstå relevante algoritmer og analysen av disse, samt deres anvendelse innen kryptologi og generell matematikk.

2. Ferdigheter

Studenten kan bruke beregningsorienterte algoritmer i algebraisk tallteori, gittere og Gröbnerbasisteori for å løse viktige problemer innen kryptologi og matematikk.

3. Generelle ferdigheter

Studenten vil være i stand til å følge forskning og vitenskaplige drøftinger på et internasjonalt nivå og være i stand til å sette seg inn i nye emner innen beregningsorientert algebra.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger, inkludert et programmeringsprosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter basert på skriftlig avsluttende eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen

Forkunnskapskrav

Det er nødvendig med programmeringskunnskaper for å gjennomføre øvingsopplegget.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Algebra
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU