course-details-portlet

MA8206 - Videregående kryptografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Innholdet i emnet kan variere, men vil dreie seg om bevisbar sikkerhet i kryptografi. Emner som vanligvis inngår er relasjoner mellom beregningsproblemer, sikkerhetsdefinisjoner for vanlige kryptoprimitiver og relasjoner mellom dem, sikkerhetsbevis for vanlige konstruksjoner, flerpartsberegninger og algoritmer for å knekke kryptosystemer, f.eks. tallkroppsolden.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Innholdet i emnet kan variere, men vil dreie seg om bevisbar sikkerhet i kryptografi. Det som vanligvis inngår er kjennskap til viktige beregningsproblemer i kryptografi og relasjoner mellom dem, de viktigste sikkerhetsdefinisjonene i kryptografi og relasjonen mellom dem, sikkerhetsbeviser for vanlige konstruksjoner i kryptografi, flerpartsberegninger og algoritmer for å knekke kryptosystemer, f.eks. tallkroppsolden, 2. Ferdigheter. Studentene vil lære om sikkerhetsbeviser i kryptografi, orientere seg i forskningslitteraturen og vil være i stand til å utføre forskning i kryptografi. 3. Kompetanse. Studentene vil være i stand til å delta i vitenskaplige diskusjoner, presentere resultater, diskutere kryptorelevante etiske problemstillinger og begynne med egen forskning innen kryptografi.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset begynner med innledende forelesninger, og deretter studentpresentasjoner.

Kurset foreleses ved behov.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU