Knut Størdal

Universitetslektor

knut.stordal@bymisjon.no
Olavskvartalet, Trondheim