course-details-portlet

MUSP4532 - Liturgisk spill/orgelimprovisasjon B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 1/2 30 minutter
Praktisk eksamen 1/2 15 minutter

Faglig innhold

Arbeid med ulike elementer i det liturgiske orgelspillet:

 • koralspill
 • liturgiske ledd
 • forspill/intonasjoner
 • frie orgelstykker
 • koralbundet improvisasjon
 • orgelimprovisasjon i friere former

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten:

 • har kjennskap til relevant orgellitteratur for anvendelse i liturgisk sammenheng
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av orgelspill i liturgisk sammenheng
 • har kunnskap om og forståelse for menighetssangens egenart.

Ferdigheter: Kandidaten:

 • har ferdighet i liturgisk orgelspill
 • har ferdighet i liturgisk orgelimprovisasjon
 • har ferdighet i fri orgelimprovisasjon med utgangspunkt i ulike tradisjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Liturgisk spill: Gruppeundervisning - 1 time pr uke i 24 uker.

Orgelimprovisasjon: Individualundervisning - 1 time pr uke i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Liturgisk spill: Praktisk eksamen på 30 minutter. Oppgavetype oppgis en måned før eksamen. Eksamensoppgaven utdeles tre døgn før eksamen.

Orgelimprovisasjon: Praktisk eksamen på 15 minutter. Eksamensoppgaven utleveres 24 timer før eksamen.

Alle delvurderinger må være bestått samme semester. Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten ta om begge delvurderingene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4536 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU