course-details-portlet

MUSP4575 - Kantoripraksis A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet omhandler viderekommende kor- og ensembleledelse, arrangering og tilrettelegging med tanke på de korledelsesoppgaver kirkemusikertjenesten vanligvis omfatter. Instituttets motettkor utgjør øvingsensemblet. Det søkes lagt til rette for minst et større prosjekt i løpet av studieåret der studentene får innstudere og lede kor/ensemble i gudstjeneste/konsertframførelse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har grunnleggende kunnskap om stemmebruk, kortonedannelse og korklang
  • har grunnleggende kunnskap om oppvarmings- og innstuderingsmetodikk for kor
  • har grunnleggende kjennskap til eldre og nyere kirkemusikalsk repertoar og framføringspraksis

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan uttrykke sine musikalske intensjoner gjennom ledelse av kor og ensembler
  • har grunnleggende dirigenttekniske ferdigheter for å lede kor og ensembler i ulike kirkemusikalske sammenhenger

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning - 2 timer pr. uke 6 ganger høst og 6 ganger vår. Kurs i sang støtteinstrument. Deltakelse i Institutt for musikk sitt motettkor med 2 timer pr. uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Kurs i sang støtteinstrument
  • Deltakelse i IMUs motettkor

Mer om vurdering

Emnet har en avsluttende prøve av ca 20 min varighet inkludert innstudering av ukjent verk med 48 timers forberedelse.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kirkemusikk (ÅKIRKMUS)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått kurs i musikkledelse B (MUSP4161) eller tilsvarende, eller opptak til årsstudium kirkemusikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU