course-details-portlet

MUSP4575 - Kantoripraksis A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet omhandler viderekommende kor- og ensembleledelse, arrangering og tilrettelegging med tanke på de korledelsesoppgaver kirkemusikertjenesten vanligvis omfatter. Instituttets motettkor utgjør øvingsensemblet. Det søkes lagt til rette for minst et større prosjekt i løpet av studieåret der studentene får innstudere og lede kor/ensemble i gudstjeneste/konsertframførelse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har grunnleggende kunnskap om stemmebruk, kortonedannelse og korklang
  • har grunnleggende kunnskap om oppvarmings- og innstuderingsmetodikk for kor
  • har grunnleggende kjennskap til eldre og nyere kirkemusikalsk repertoar og framføringspraksis

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan uttrykke sine musikalske intensjoner gjennom ledelse av kor og ensembler
  • har grunnleggende dirigenttekniske ferdigheter for å lede kor og ensembler i ulike kirkemusikalske sammenhenger

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning - 2 timer pr. uke 6 ganger høst og 6 ganger vår. Kurs i sang støtteinstrument. Deltakelse i Institutt for musikk sitt motettkor med 2 timer pr. uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Kurs i sang støtteinstrument
  • Deltakelse i IMUs motettkor

Mer om vurdering

Emnet har en avsluttende prøve av ca 20 min varighet inkludert innstudering av ukjent verk med 48 timers forberedelse.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kirkemusikk (ÅKIRKMUS)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått kurs i musikkledelse B (MUSP4161) eller tilsvarende, eller opptak til årsstudium kirkemusikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU