course-details-portlet

MUSP4512 - Grunnleggende orgelutøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

 • Undervisning, selvstendig arbeid med instrumentet.
 • Kurs i fysiologi: Kurset omfatter helselære, fysiologi, forebygging av belastningsskader og avslappings- og konsentrasjonsøvelser samt oppvarmingsøvelser. Prestasjonsforberedelser omhandles også i emnet.
 • Grunnleggende kurs i orgelets oppbygning og virkemåte, samt oversikt over den europeiske orgelhistorien.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om og behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering, øving, prestasjonsforberedelse og forebygging av belastningsskader
 • har grunnleggende kjennskap til hovedlinjene i sitt instruments repertoar
 • har grunnleggende kjennskap til orgelets virkemåte og historie

Ferdigheter:

Kandidaten

 • viser kunstnerisk utrykksevne
 • har instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne realisere sine kunstneriske intensjoner
 • kan arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • har utviklet gehør og lytteferdighet i arbeidet med hovedinstrumentet

Læringsformer og aktiviteter

 • Individualundervisning: 1 time pr uke i 25 uker.
 • Konsertforum- 2 gruppetimer i inntil 20 uker.
 • Prosjekt - div undervisning. Semesterrapport hovedinstrument leveres innen utgangen av høst- og vårsemesteret.
 • Obligatorisk kurs i fysiologi: Individualundervisning, forelesning og grupper - totalt inntil 25 timer.
 • Obligatorisk kurs i orgelkunnskap: 10 timers kurs.

Obligatoriske aktiviteter

 • Kurs i orgelkunnskap
 • Kurs i fysiologi
 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Praktisk eksamen: 20 minutter effektiv spilletid. Alle obligatoriske kurs må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kirkemusikk (ÅKIRKMUS)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til det ettårige kirkemusikkstudiet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU