course-details-portlet

MUSP4536 - Liturgisk spill/orgelimprovisasjon A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 15 minutter

Faglig innhold

Arbeid med ulike elementer i det liturgiske orgelspillet:

 • Koralspill
 • Liturgiske ledd
 • Forspill/intonasjoner
 • Frie orgelstykker
 • Koralbundet improvisasjon
 • Orgelimprovisasjon i friere former

Læringsutbytte

Ferdigheter

Kandidaten:

 • har grunnleggende ferdighet i liturgisk orgelspill
 • har grunnleggende ferdighet i liturgisk orgelimprovisasjon
 • har grunnleggende ferdighet i fri orgelimprovisasjon med utgangspunkt i ulike tradisjoner.

Kunnskap

Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskap om og forståelse for menighetssangens egenart
 • har grunnleggende kjennskap til relevant orgellitteratur for anvendelse i liturgisk sammenheng

Læringsformer og aktiviteter

Liturgisk spill: gruppeundervisning - 1 time pr. uke i 24 uker.

Orgelimprovisasjon: Individualundervisning - 1 time per uke i 24 uker.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Praktisk eksamen 15 min. Eksamensoppgaven utdeles tre døgn før eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kirkemusikk (ÅKIRKMUS)
Musikk, utøvende (BMUSP)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU