course-details-portlet

MUSP4584 - Kantoripraksis B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet omhandler viderekommende kor- og ensembleledelse, arrangering og tilrettelegging med tanke på de korledelsesoppgaver kirkemusikertjenesten vanligvis omfatter. Instituttets motettkor utgjør øvingsensemblet. Det søkes lagt til rette for minst et større prosjekt i løpet av studieåret der studentene får innstudere og lede kor/ensemble i gudstjeneste/konsertframførelse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om stemmebruk, kortonedannelse og korklang
 • har grunnleggende kunnskap om oppvarmings- og innstuderingsmetodikk for kor
 • har grunnleggende kjennskap til eldre og nyere kirkemusikalsk repertoar og framføringspraksis.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan uttrykke sine musikalske intensjoner gjennom ledelse av kor og ensembler
 • har grunnleggende dirigenttekniske ferdigheter for å lede kor og ensembler i ulike kirkemusikalske sammenhenger
 • har utviklet selvstendighet i planlegging, innstuderings-metodikk og fremføring

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning - 2 timer pr. uke 6 ganger høst og 6 ganger vår. Kurs i sang støtteinstrument. Deltakelse i Institutt for musikk sitt motettkor med 2 timer pr. uke.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning
 • Deltakelse i IM's motettkor
 • Kurs i sang støtteinstrument

Mer om vurdering

Emnet har en avsluttende prøve av ca 30 min varighet, inkludert innstudering av ukjent verk med minst én ukes forberedelse.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4575

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Fjerdeårsemner, nivå IV

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU