course-details-portlet

DIFT2501 - E-handel og den digitale økonomien

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hva vi mener med e-handel og trender i den digitale økonomien. Forretningsmodeller for C2C, B2C og B2B e-handel. E-handel knyttet til sosiale medier og den mobile plattformen. Lokal e-handel der geografisk posisjon anvendes. Markedsføring og annonsering i e-handel. E-handel knyttet til online media. E-handel og sosiale nettverk. E-handel innenfor detaljhandel og salg av tjenester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

 • forklare begrepene e-forretning og e-handel
 • redegjøre for utvikling innenfor C2C, B2C, B2B, sosial, mobil og lokal e-handel
 • redegjøre for markedsføring og annonsering i e-handel inkludert relasjonenes rolle
 • redegjøre for e-handel innenfor spesifikke domener som media, sosiale nettverk, detaljhandel, salg av tjenester og B2B
 • diskutere forretningsmodeller og strategier for bærekraftig e-handel

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • kan delta og bidra i strategiarbeidet og arbeid knyttet til forretningsmodeller for C2C, B2C og C2C e-handel
 • kan vurdere metoder i markedsføring, salg og kundepleie i e-handel

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • har generell oversikt over utvikling og muligheter innenfor e-handel
 • kan bidra til å utvikle forretningsmodeller og strategier som utnytter mulighetene i e-handel

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, forelesninger, gruppearbeid i prosjekt og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsordning: Oppgave. Leveres gruppevis.

Karakter: Bokstavkarakterer (A-F)

Vekting: 100/100

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Økonomi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
07.12.2023


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU