Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi tilknyttet My Medical Digital Twin, forsker i gruppen Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole og leder for prosjektet Describing and Developing the Brazilian Jiu-Jitsu Athlete. Forsker hovedsakelig på genetisk sykdomsrisiko, trening som medisin og fysisk yteevne. Primærbakgrunn innen humanfysiologi. Tillitsvalgt for stipendiater ved ISM.
 

Utdanning


PhD i medisin og helsevitenskap, NTNU (pågående)
MSc i klinisk helsevitenskap, NTNU (pågående)
MSc i idrettsvitenskap, NTNU (2018)
MSc i treningsfysiologi, NTNU (2017)

Cert: CISSN, CPT, SNS, CSNS, KTMS
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Øvretveit, Karsten; Laginestra, Fabio G. (2021) Mechanisms and trainability of peripheral fatigue in grappling. Strength and Conditioning Journal. (epub ahead of print)

Belo, Wesley R.; de Castro, Lucas F.; Palmieri, Diego C.; dos Santos, Luiz G.D.; Herrera-Valenzuela, Tomás; dos Santos, Marco A.F.; Øvretveit, Karsten; Simão, Roberto. (2021) Post-exercise hypotension in Brazilian jiu-jitsu. Sport Mont. vol. 19 (1).

Øvretveit, Karsten. (2020) Arvelig fedme - hvor mye vekt skal man legge på gener? Norsk Tidsskrift for Ernæring. vol. 18 (4).

Øvretveit, Karsten. (2020) Kan genetiske risikoscorer nyansere LDL-kolesterolets rolle? Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 140 (18).

Øvretveit, Karsten. (2020) Capacity and confidence: What can be gleaned from the link between perceived and actual physical ability in Brazilian jiu-jitsu practitioners? Martial Arts Studies. vol. 10.

Øvretveit, Karsten. (2020) High-intensity, non-sport-specific strength and conditioning for Brazilian jiu-jitsu athletes: Theoretical and practical considerations. Strength and Conditioning Journal. vol. 42 (3)

Belo, Wesley R.; Øvretveit, Karsten; de Salles, Belmiro F.; dos Santos, Luiz G.D.; Ribeiro, Fabrício M.; Dias, Ingrid B.F; Simão, Roberto. (2020) The effects of straight and alternating sets on volume load, training efficiency, and metabolic response in grapplers. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. vol. 60 (5).

Øvretveit, Karsten. (2019) Aerobic interval training improves maximal oxygen uptake and reduces body fat in grapplers. Journal of Sports Medicine and Physical Fitnessvol. 59 (12).

Øvretveit, Karsten; Sæther, Stig Arve; Mehus, Ingar. (2019) Mastery goals are associated with training effort in Brazilian jiu-jitsu. Journal of Physical Education and Sport. vol. 19 (4).

Øvretveit, Karsten; Sæther, Stig Arve; Mehus, Ingar. (2018) Achievement goal profiles, and perceptions of motivational climate and physical ability in male Brazilian jiu-jitsu practitioners. Archives of Budo. vol. 14.

Øvretveit, Karsten; Tøien, Tiril. (2018) Maximal strength training improves strength performance in grapplers. Journal of Strength and Conditioning Research. vol. 32 (12).

Øvretveit, Karsten. (2018) Acute physiological and perceptual responses to Brazilian jiu-jitsu sparring: the role of maximal oxygen uptake. International Journal of Performance Analysis in Sport. vol. 18 (3).

Øvretveit, Karsten. (2018) Anthropometric and physiological characteristics of Brazilian jiu-jitsu athletes. Journal of Strength and Conditioning Research. vol. 32 (4).


Rapport/avhandling


Øvretveit, Karsten. (2018) Anthropometric, physiological and psychological characteristics of Brazilian jiu-jitsu athletes: A cross-sectional study. Faculty of Social and Educational Sciences. NTNU.

Øvretveit, Karsten. (2017) Maximal oxygen uptake along the breast cancer continuum and the role of aerobic exercise in adjuvant therapy: A randomized controlled trial. Faculty of Medicine and Health Sciences. NTNU.