course-details-portlet

DIFT2502 - Enterprise Social Networks (ESN) og endring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

ESN- Egenskaper og eksempler, Bruk av ESN, Kunnskapsarbeid og ESN, Endring og ESN, Måling og oppfølging av ESN, ESN og ledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

 • forklare begrepet Enterprise Social Networks (ESN) og hva som er karakteristisk for denne type løsninger
 • beskrive hvordan ESN kan brukes i organisasjoner generelt og for å understøtte kunnskapsarbeid spesielt
 • drøfte endringer ESN kan bidra med i organisasjoner
 • beskrive typiske utfordringer med ibruktagelse av ESN
 • identifisere tiltak for å følge opp ibruktagelse av ESN
 • drøfte hvordan ledelse påvirkes av ESN

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • identifisere muligheter for endring ESN kan bidra med i organisasjoner
 • vurdere utfordringer med gjennomføre endring
 • kan bidra med igangsettelse og gjennomføring av prosjekter for bruk av ESN i organisasjonen

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • har generell oversikt over hvordan ESN kan brukes i organisasjoner og hvordan slike endringer kan realiseres

Læringsformer og aktiviteter

Workshops med studentaktivitet og obligatoriske øvinger. Emnet inneholder 6 moduler som hver vil dekkes gjennom en workshop, faglitteratur og øvingsarbeid. Det legges også i stor grad opp til at studentene gjør forberedelser til workshopene, og er aktive i gjennomføringen. Avsluttende prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk øvingsarbeid

Mer om vurdering

Bestått/ikke bestått avsluttende prosjekt. Øvingsarbeid som obligatorisk arbeidskrav.

Gjentak ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Kursmateriell

Oppgis ved kursoppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave 100/100

Innlevering
24.11.2023


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU