course-details-portlet

INFT2007 - Digital strategi i organisasjoner

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Digitalisering. Digital strategi. Digitale forretningsmodeller. Strategiske analyser. Verdikjedeanalyser, forretningsprosesser og virksomhetsarkitektur. Strategisk bruk av automatisering, Business Analytics og sosiale medier. Outsourcing. Digital organisering og ledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten kan:
- forklare begrepene digitalisering og digital strategi, og beskrive digitale forretningsmodeller.
- redegjøre for og utføre strategiske analyser internt og eksternt i organisasjonen
- diskutere strategisk anvendelse av automatisering, Business Analytics og sosiale medier.
- redegjøre for muligheter og utfordringer ved bruk av outsourcing, organisering og ledelse som en del av en digital strategi.
Ferdigheter
Kandidaten kan:
- bidra med å planlegge og gjennomføre utvikling av digital strategi.
- kartlegge strategiske muligheter for digitalisering.
Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- vise forståelse for hvorfor organisasjoner trenger digitale strategier.
- ha innsikt i hvordan digitale strategier kan utarbeides.

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner, videoforelesninger og gruppebasert prosjektarbeid.

Mer om vurdering

Gruppebasert prosjektarbeid med innlevering av oppgave. Gjentak av vurdering neste gang emnet gjennomføres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Ingen. Studierettskrav: Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk, informasjonsbehandling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIFT2008 7.5 01.09.2020
IINI3009 5.0 01.09.2020
IFUD1132 5.0 01.09.2020
IDRI2005 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU