course-details-portlet

DIFT2005 - Digital endring og transformasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Endringsledelse i IT-prosjekter. Digital transformasjon. Arbeid og digitalt arbeid. Vaner, motivasjon og IT. Teknologiakseptanse. Kultur, identitet og IT. IT, motstand og åpenhet. Teknostress og emosjoner. Prosessbaserte perspektiver. Workarounds. Gevinstrealisering. Kommunikasjon. Digital endringsledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

  • beskrive måter å forstå arbeid som involverer bruk av IT i organisasjoner på
  • forklare individuelle, sosiale og organisatoriske faktorer som påvirker hvordan arbeid som involverer IT blir utført
  • diskutere hvordan endringsledelse kan påvirke digital endring
  • beskrive gevinster og sideeffekter ved digital endring

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • Bidra til forståelse for muligheter og utfordringer digital endring kan ha i organisasjoner
  • Bidra i arbeid med å lede endringsprosesser der digitale løsninger taes i bruk

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • Vise forståelse og innsikt i betydningen av strukturerte endringsprosesser når digitale løsninger skal taes i bruk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk øvingsarbeid, skriftlig individuell eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Digital forretningsutvikling.

Kursmateriell

Annonseres ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IBED2002 4.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 44
SL520 Sluppenvegen 14 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU