Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er tilknyttet lektorprogrammet i geografi i 40% stilling. Der har jeg ansvar for kursene GEOG2016 Fordypningsprosjektet med tema bærekraftig utvikling og GEOG3020 Prosjekt fagformidling.

Jeg har i tillegg en 60% stilling ved Strinda videregående skole. Der underviser jeg i fagene geografi, geofag, samfunnsgeografi og samfunnsfag. 

Mitt særskilte interesseområde er bærekraftig utvikling. Ved NTNU jobber jeg spesielt med bærekraftdidaktikk, altså hvordan en kan undervise om og for ei bærekraftig utvikling. Ved Strinda videregående skole er jeg koordinator for Bærekraftskolen, noe som innebærer en satsing på bærekraft gjennom en rekke aktiviteter, undervisning og drift.