Bakgrunn og aktiviteter

Dr.polit. i sosiologi ogvhatt voksnes læring som forsknings- og arbeidsfelt i 20 år.

Vitenskapelige produksjon og faglig aktivitet har primært vært knyttet til området Voksnes læring, og berørt læringsprosesser og læringsformer på ulike tematiske områder og samfunnsarenaer. I hovedsak har det handlet om kunnskap og læring på «livets universitet», det vil si om studier av ikke-formell læring, opplæring og kunnskap som formes gjennom deltakelse, samspill, samarbeid og i fellesskap. Aktiviteten er her beskrevet i form av fire problemområder som i mitt arbeid ofte er overlappende:

  • Medborgerskap, deltakelse og medvirkning,
  • Samfunnsendring og læring
  • Praktisk kunnskap og
  • Interessebasert læring

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Andersson, Eva; Laginder, Ann-Marie; Salo, Petri; Stenøien, Jorun M; Tøsse, Sigvart. (2008) Adult Education and Lifelong Learning Research in the Nordic Countries. A mapping of recent articles in international journals. NERA/NFPF's 36th Congress . NERA/NFPF; Copenhagen. 2008-03-06 - 2008-03-08.