course-details-portlet

VLR1004 - Karriere og livsløp

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Karriere og livsløp er sentrale tema innen voksnes læring og rådgivningsvitenskap. Emnet handler om karrierevalg og karriereutvikling i et livsløpsperspektiv og om kompetansens og læringens plass når samfunn og arbeidsliv endres. I emnet rettes oppmerksomhet mot teorier som er relevante for å forstå karriere og livsløp. Karriere sees som en kontinuerlig prosess av tolkninger og revurderinger som innebærer læring og utvikling. Studenten får en innføring i begreper og perspektiver knyttet til læring, kompetanseutvikling, og karrierevalg. Eksempelvis er roller, relasjoner og identitet vesentlig for å belyse hvordan faser, hendelser og overganger skapes og håndteres. Individets samspill med omgivelsene står sentralt når man skal forstå karriere i et livsløpsperspektiv.

Læringsutbytte

Studenten kjenner til relevante begreper, teorier og perspektiver og har et kunnskapsgrunnlag for å forstå karriere og livsløp. Studenten har teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan man kan legge til rette for gode karrierevalg og forståelse for hvordan karrierevalg og læring aktualiseres og formes i samspill mellom individ og et samfunn i stadig endring. På denne bakgrunnen kan studenten drøfte karriere- og livsløpsutfordringer i vår tid.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning:Forelesninger kombinert med seminarer.
Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente innleveringer av tekst
  • Deltakelse på seminar

Mer om vurdering

Vurderingsform: Emneoppgave. Mer informasjon om krav og innhold til emenoppgave gis ved semesterstart og via Blackboard.
Sjekk blackboard og undervisningsplan for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 16.12.2020

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU