course-details-portlet

VLR1001 - Voksnes læring i et utdanningspolitisk perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet omhandler voksnes læring som et nasjonalt og internasjonalt politisk område (i fortid og nåtid). Det legges særlig vekt på sammenhenger mellom intensjoner i utdannings-, kompetanse- og velferdspolitikk og voksnes muligheter for læring og kompetanseutvikling. Fokus i emnet er utgangspunkt for og implikasjoner av norske lover og reformer som angår voksens læring, samt hvordan disse vedtas og forvaltes.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om og forståelse av det politiske kunnskapsgrunnlaget for voksnes læring. Studenten har kunnskap om og forståelse av sentrale begreper, samt hvordan lover og reformer på området blir vedtatt og iverksatt. Studenten kan anvende denne kunnskapen til å beskrive og analysere hvordan politikk påvirker voksnes muligheter for læring. I tillegg kan studenten kritisk vurdere og formidle ulike politiske intensjoner som angår voksnes læring, samt har evne til å diskutere aktuelle utdanningspolitiske problemstillinger med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning: Forelesninger kombinert med seminarer, totalt 3 timer per uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar

Mer om vurdering

Omfanget av hjemmeeksamen er ca. 8-10 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 18:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 10.05.2021

Innlevering 13.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU