course-details-portlet

VLR1001 - Voksnes læring i et utdanningspolitisk perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet omhandler voksnes læring som et nasjonalt og internasjonalt politisk område (i fortid og nåtid). Emnet tar utgangspunkt i hvordan politikken på dette området utformes, vedtas og implementeres og hvilke implikasjoner denne politikken har for voksens læring. Det legges særlig vekt på sammenhenger mellom intensjoner i utdannings-, kompetanse- og velferdspolitikk og voksnes muligheter for læring og kompetanseutvikling.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om og forståelse av det politiske kunnskapsgrunnlaget for voksnes læring. Studenten har kunnskap om og forståelse av sentrale begreper, og hvordan lover og reformer på området blir vedtatt og iverksatt. Studenten kan anvende denne kunnskapen til å beskrive og analysere hvordan politikk påvirker voksnes muligheter for læring. I tillegg kan studenten kritisk vurdere og formidle ulike politiske intensjoner som angår voksnes læring, samt har evne til å diskutere aktuelle utdanningspolitiske problemstillinger med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning: Forelesninger kombinert med seminarer, totalt 3 timer per uke. Sjekk blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar

Mer om vurdering

Omfanget av hjemmeeksamen er ca. 8-10 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.).

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.12.2022

Innlevering
08.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
23.05.2023

Innlevering
25.05.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU