Bakgrunn og aktiviteter

PhD, Forsker, Senter for fedmeforskning og innovasjon, St. Olavs Hospital