course-details-portlet

MDV6015 - Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Faglig innhold
Definisjonen av fedme og vurderingsmetoder brukt både i klinisk praksis og forskning vil bli diskutert. Emnet vil gi en oversikt av epidemiologi, etiologi, patofysiologi og konsekvenser av fedme relatert til helse, økonomi og samfunn for voksne og barn. Årsaker til fedme som livsstil, medikamenter, endokrine og genetiske årsaker vil bli inngående diskuert. Det vi l også deres individuelle bidrag til fedmeepidemien og potensielle interaksjoner dem imellom. Emnet vil legge til rtte for en dyptgående diskusjon om energibalansens kompleksistet, samt komponentene denne består av, og deres rolle når det gjleder fedme. Fysiologiske og psykolgiske faktoverer som kontrollerer spisevaner vil bli presentert og diskutert, i tillegg til utvikling, anatomi og funksjon av fettvev, samt samspillet mellom fedme, insulinresistens og type 2-diabetes.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått emne skal studenten:

- ha kjennskap til fedmekonseptet og ha innsikt i trendene innen fedmeprevalens
- ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse av de viktigste genetiske, endokrine og farmakologiske årsaker til fedme hos både voksne og barn, i tillegg til hvilken rolle kosthold og fysisk aktivitet spiller i utviklingen av fedme
- være i stand til å forstå samspillet mellom genetikk og miljø når man skal avgjøre den enkeltes anlegg for fedme
- ha en dyptgående forståelse for påvirkningen fedme har på mortalitet og morbiditet, de økonomiske følgene fedme fører med seg, samt de vanligste helsekonsekvensene
- være i stand til å diskutere sosiale og psykologiske konsekvenser av fedme hos både voksne og barn.
- ha god innsikt i utvikling av barnefedme i henhold til alder, samt ha kunnskap om fysiske, psykiske og sosiale forhold hos barn som blir overvektige

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjon, praksis, veiledning.

Obligatorisk oppmøte på forelesninger. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Ved utsatt eksamen vil vurderingsform kunne gjøres om til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid

Mer om vurdering

Gjentak av emne: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere, er det tilstrekkelig å ta eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Treårig helsefaglig utdanning, for eksempel audiograf, bioingeniørfag, ergotaerapi, fysioterapi eller sykepleie. Søker med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering, herunder søkere innenfor ernæringsfag, idrettsfag, farmasi, mesdisin eller klinisk psykologi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3101 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Ernæring
  • Mat og helse
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU