course-details-portlet

MDV6017 - Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Emnet vil gi en empirisk oversikt over rollen kosthold,trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos voksne Ulike kosttilnælminger og treningsprogram, deres virkningsmekanisme og praktiske gjennomføring, vil også bli presentert og sammenlignet. Interindividuell respons på trening i sammenheng med vekttap vil bli trukket frem, og potensielle mekanismer som medierer slike forskjeller vil bli diskutert. Hvordan evaluere fedme og behandlingseffekt vil diskuteres ut fra et ernæringsmessig perspektiv, samt i forhold til fysisk aktivitet.
Atferdsterapi i håndteringen av fedme vil belyses fra voksnes vinkel, og motivasjon og prinsippene for atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi i fedmebehandling vil diskuteres.
Det vil også inngå en i dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter konservativ behandling, med vekt på prediktorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

- ha oppnådd forståelse for hvordan kosthold, trening og atferdsterapi kan brukes i behandling av fedme hos voksne
- ha god kunnskap om de viktigste terapeutiske diettene i fedmebehandling, deres forklaring og virkeevne
- være klar over utfordringer og dilemma knyttet til populære dietter
- ha god forståelse for rollen som kosthold spiller i forhold til vekttap
- ha en grunnleggende forståelse for hvilken påvirkning trening har på metabolske, kardiovaskulære og hormonelle markører for helse og sykdom
- ha god kunnskap om påvirkningen ulike treningsprogram har på vekttap og kroppssammensetning
- være kjent med konseptet interindividuell respons på trening og forstå de potensielle mekanismene som ligger mellom ulikhetene som er knyttet til dette
- ha god forståelse for rollen som trening alene og trening kombinert med kosthold har på vekttap
- forstå utfordringene ved opprettholdelse av vekttap etter konservativ behandling
- ha kunnskap om de ulike predikatorene for suksess og kjennetegn ved de som lykkes med å opprettholde vekttapet på lang sikt etter konservativ fedmebehandling.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk oppmøte på forelesninger og øvinger

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å ta eksamen.

Det tilbys ikke lokal eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3103 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Idrettsvitenskap
  • Klinisk medisin
  • Ernæring
  • Mat og helse
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU