course-details-portlet

MDV6017 - Fedmebehandling og -forebygging; voksen

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet vil gi en empirisk oversikt over rollen kosthold,trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos voksne Ulike kosttilnælminger og treningsprogram, deres virkningsmekanisme og praktiske gjennomføring, vil også bli presentert og sammenlignet. Interindividuell respons på trening i sammenheng med vekttap vil bli trukket frem, og potensielle mekanismer som medierer slike forskjeller vil bli diskutert. Hvordan evaluere fedme og behandlingseffekt vil diskuteres ut fra et ernæringsmessig perspektiv, samt i forhold til fysisk aktivitet. Atferdsterapi i håndteringen av fedme vil belyses fra voksnes vinkel, og motivasjon og prinsippene for atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi i fedmebehandling vil diskuteres. Det vil også inngå en i dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter konservativ behandling, med vekt på prediktorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon

Læringsutbytte

Etter og bestått emne skal studenten:

 • kunne definere fedme og kjenne til utviklingen av fedme som sykdom
 • ha kjennskap til fedme som sykdom og risikofaktor, samt innsikt i trendene innen fedmeprevalens
 • ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse av de viktigste genetiske, endokrine og farmakologiske, psykologiske og sosiale årsaker til fedme hos både voksne og barn, i tillegg til hvilken rolle kosthold og fysisk aktivitet spiller i utviklingen av fedme
 • være i stand til å forstå samspillet mellom genetikk og miljø når man skal avgjøre den enkeltes anlegg for fedme
 • ha en dyptgående forståelse for påvirkningen fedme har på mortalitet og morbiditet, de økonomiske følgene fedme fører med seg, samt de vanligste helsekonsekvensene
 • være i stand til å diskutere sosiale og psykologiske konsekvenser av fedme hos både voksne og barn

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk oppmøte på forelesninger og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjente øvinger/arbeider/aktiviteter
 • Oppmøte på forelesninger

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å ta eksamen. Det tilbys ikke lokal eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori D - Høyere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUDH100)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3103 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Klinisk medisin
 • Ernæring
 • Mat og helse
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU