course-details-portlet

IDR3027 - Forskningspraksis i idrettsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er en læreperiode, som omfatter en empirisk eller teoretisk undersøkelse, f.eks et pilot-eksperiment, for å studere metodikk knyttet til masteroppgaven. Arbeidet skal utføres under veiledning av oppnevnt veileder for masteroppgaven, og sammenfattes i en skriftlig rapport. Tema for arbeidet skal godkjennes av veileder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:
* få en praktisk erfaring med innsamling av data og utprøving av et måleinstrument, enten det være seg spørreskjema eller intervju.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:
* gjennomføre en mindre datainnsamling ved bruk av et måleinstrument, enten det være seg spørreskjema eller intervju.

Læringsformer og aktiviteter

forskningsseminar/veiledning tilsvarende 2 timer per uke. Vurderingsform: Oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent tema og deltakelse på seminar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

IDR3038 og SOS3004 og SOS3005 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU