course-details-portlet

IDR3027 - Forskningspraksis i idrettsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er en læreperiode, som omfatter en empirisk eller teoretisk undersøkelse, f.eks et pilot-eksperiment, for å studere metodikk knyttet til masteroppgaven. Arbeidet skal utføres under veiledning av oppnevnt veileder for masteroppgaven, og sammenfattes i en skriftlig rapport. Tema for arbeidet skal godkjennes av veileder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:

  • få en praktisk erfaring med innsamling av data og utprøving av et måleinstrument, enten det være seg spørreskjema eller intervju.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:

  • gjennomføre en mindre datainnsamling ved bruk av et måleinstrument, enten det være seg spørreskjema eller intervju.

Læringsformer og aktiviteter

Forskningsseminar/veiledning tilsvarende 2 timer per uke. Vurderingsform: Oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent tema og deltakelse på seminar.

Forkunnskapskrav

SOS3004 og SOS3005 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
25.11.2022

Innlevering
09.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
16.02.2023

Innlevering
01.03.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU