IDR3027 - Forskningspraksis i idrettsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er en læreperiode, som omfatter en empirisk eller teoretisk undersøkelse, f.eks et pilot-eksperiment, for å studere metodikk knyttet til masteroppgaven. Arbeidet skal utføres under veiledning av oppnevnt veileder for masteroppgaven, og sammenfattes i en skriftlig rapport. Tema for arbeidet skal godkjennes av veileder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:
* få en praktisk erfaring med innsamling av data og utprøving av et måleinstrument, enten det være seg spørreskjema eller intervju.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:
* gjennomføre en mindre datainnsamling ved bruk av et måleinstrument, enten det være seg spørreskjema eller intervju.

Læringsformer og aktiviteter

forskningsseminar/veiledning tilsvarende 2 timer per uke. Vurderingsform: Oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent tema og deltakelse på seminar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

IDR3021, IDR3023 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.