Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Høyvik, Ida-Marie. (2013) Local Hartree-Fock orbitals; characterization, structure and optimization. 2013.
  • Høyvik, Ida-Marie; Koch, Henrik. (2010) Part A: Structures and conformational energies of selected fluoropropenes. Part B: Alternative forms of exchange correlation functionsals derived from pair-creation transformations. 2010.

Andre

  • Høyvik, Ida-Marie. (2016) Local Hartree--Fock orbitals and electronic properties of the molecule. International Society for Theoretical Chemical Physics ; 2016-07-17 - 2016-07-22.
  • Høyvik, Ida-Marie. (2016) Molecular orbital density matrix based Hartree-Fock energy optimization. Magical mystery tour of electron correlation, in Honour of Jeppe Olsen ; Oslo, Norge. 2016-10-24 - 2016-10-26.
  • Høyvik, Ida-Marie. (2014) Orbital transformations for localizing non-orthogonal molecular orbitals. Det 20. landsmøte i kjemi (seksjonen for kvantekjemi og modellering) ; 2014-10-29 - 2014-10-30.
  • Høyvik, Ida-Marie. (2013) Local occupied and virtual Hartree-Fock orbitals. 7th Molecular Quantum Mechanics Congress ; 2013-06-02 - 2013-06-07.
  • Høyvik, Ida-Marie. (2013) On the localizability of orthonormal occupied and virtual Hartree-Fock orbitals. The VIIIth Congress of the International Society of Theoretical Chemical Physics ; 2013-08-25 - 2013-08-31.