course-details-portlet

KJ1041 - Fysikalsk kjemi: molekylær struktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

-Introduksjon til kvantemekanikk via enkle modellsystemer-

Koplinga mellom kvantemekanikk og termodynamikk

- Atomstruktur

- Born-Oppenheimer tilnærming og molekylorbitalteori

- Pauliprinsippet og elektronspinn.

- Symmetri i molekyler og elementær gruppeteori

- Elektroniske overganger

- Teoretisk bakgrunn for rotasjons-, vibrasjons- og elektronspektroskopi (UV-VIS spektroskopi)

- Statistisk termodynamikk.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

 • Gjere rede for fundamentale prinsipper i kvantekjemi, som energinivå og oppbygning av atom og molekyl
 • Gjere rede for og anvende enkle molekylorbitalmodeller
 • Kople former for energi hjå molekylet til ulike rotasjonelle, vibrasjonelle og elektroniske (UV-VIS spesielt) spektroskopiske metoder
 • Kunne anvende kvantekjemiske modeller til å beskrive eksperimentelle observabler som til dømes molekylær struktur og varmekapasitet.
 • Anvende elementær gruppeteori til å skildre molekylers symmetri og egenskaper som dipolmoment og forbudte/tillatte overganger.
 • Redegjere for koplinga mellom kvantemekanikk og termodynamikk ved hjelp av statistisk termodynamikk -
 • Anvende numerisk modellering av molekylære egenskaper via bruk av pythonprogrammering

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer per uke) og obligatoriske oppgåver som krevast godkjent for å få gå opp til avsluttande eksamen (spesifisert ved kursstart). Fleire oppgåver krev bruk av enkel pythonprogrammering.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen eller eksamen som blir avholdt i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til munneleg eksamen.

Kursmateriell

P.W. Atkins: Physical Chemistry, 11. ed., Oxford Univ. Press, Oxford, 2018. Forelesingsnotater og oppgaver.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJ4166 7.5 HØST 2010
TKJ4160 3.0 HØST 2010
KJ1040 2.0 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Material- og faststoffysikk
 • Fysikalsk kjemi
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 13.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 38

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 05.06.2024
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU