TKJ4530 - Nanoteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsordningen er satt sammen av et prosjektarbeid med belastning på 15 studiepoeng, samt et fordypningsemne på 7,5 studiepoeng. Prosjektarbeidet vil vanligvis være knyttet til pågående forskningsprosjekter relatert til nanoteknologi ved Institutt for kjemi. Det legges vekt på at studentene skal lære å arbeide systematisk innenfor det aktuelle temaet, samt lære å skaffe seg detaljkunnskaper gjennom litteraturstudier og praktisk arbeid.

Læringsutbytte

Fordypningsprosjektet skal gi studentene innsikt og dybdekunnskap innenfor fagområdet og gi en innføring i forskningsbasert prosjektarbeid.
Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Gjøre rede for det teoretiske grunnlag for prosjektet.
- Gjøre rede for det praktiske arbeid og sette dette i relasjon til den teoretiske beskrivelse.
- Gi en oversikt over sentral litteratur.
- Gjøre rede for resultatene og sette disse i relasjon til "state of the art".

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Undervisning gis på engelsk ved behov. Karakter i fordypningsprosjektet fastsettes på grunnlag av en innlevert skriftlig rapport.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.