course-details-portlet

TKJ4530 - Nanoteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsordningen er satt sammen av et prosjektarbeid med belastning på 15 studiepoeng, samt et fordypningsemne på 7,5 studiepoeng. Prosjektarbeidet vil vanligvis være knyttet til pågående forskningsprosjekter relatert til nanoteknologi ved Institutt for kjemi. Det legges vekt på at studentene skal lære å arbeide systematisk innenfor det aktuelle temaet, samt lære å skaffe seg detaljkunnskaper gjennom litteraturstudier og praktisk arbeid.

Læringsutbytte

Fordypningsprosjektet skal gi studentene innsikt og dybdekunnskap innenfor fagområdet og gi en innføring i forskningsbasert prosjektarbeid.Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:- Gjøre rede for det teoretiske grunnlag for prosjektet.- Gjøre rede for det praktiske arbeid og sette dette i relasjon til den teoretiske beskrivelse.- Gi en oversikt over sentral litteratur.- Gjøre rede for resultatene og sette disse i relasjon til "state of the art".

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Undervisning gis på engelsk ved behov. Karakter i fordypningsprosjektet fastsettes på grunnlag av en innlevert skriftlig rapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
  • Nanoteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.09.2023

Innlevering
20.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU