course-details-portlet

TKJ4170 - Kvantekjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer E

Faglig innhold

- Schrødingerlikninga - Angulært moment teori - Born-Oppenheimer tilnærminga - Variasjonsmetoden - Perturbasjonsteori - Hartree-Fock modellen - Korrelerte bølgefunksjonsmodeller - Optiske og elektriske molekylære egenskaper

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

 • gjere rede for angulært moment teori for orbitaler og elektron, og skildre både kopla og ikkje-kopla representasjoner
 • gjere rede for Born-Oppenheimer tilnærminga
 • gi ei oversikt over tilnærmingsmetoder som variasjonsteori og perturbasjonsteori, samt forklare kvalitative forskjeller mellom desse
 • gjere rede for sentrale mange-elektron bølgefunksjonsmodeller, samt forklare viktige forskjeller mellom desse
 • gi ei vurdering på høvelege beregningsmetoder for ulike kjemiske problem
 • gjere rede for korleis utrekne optiske og elektriske molekylære egenskaper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninge og øvinger (teoretiske og bruk av python programmering). Nokre oppgåver er obligatoriske for å få gå til eksamen (blir spesifisert ved kursstart).

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Alle delvurderinger i emnet må bestås for å få samlet karakter i emnet. Ved stryk eller forbedring av karakter på delvurdering kan disse tas på nytt neste semester.

Kursmateriell

Molecular Quantum Mechanics av Peter Atkins og forelesingsnotater

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ3040 7.5 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fysikalsk kjemi
 • Kjemi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 E 29.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 10
Vår ORD Prosjektoppgave 30/100

Innlevering
05.04.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU