course-details-portlet

TKJ4170 - Kvantekjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer
Rapport 30/100 ALLE

Faglig innhold

- Schrødingerlikninga
- Angulært moment teori
- Born-Oppenheimer tilnærminga
- Gruppeteori
- Variasjonsmetoden
- Perturbasjonsteori
- Hartree-Fock modellen
- Korrelerte bølgefunksjonsmodeller
- tettleiksfunksjonalteori
- Optiske og elektriske molekylære egenskaper

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- gjere rede for angulært moment teori for orbitaler og elektron, og skildre både kopla og ikkje-kopla representasjoner
- gjere rede for Born-Oppenheimer tilnærminga
- gi ei oversikt over tilnærmingsmetoder som variasjonsteori og perturbasjonsteori, samt forklare kvalitative forskjeller mellom desse
- gjere rede for sentrale mange-elektron bølgefunksjonsmodeller, samt forklare viktige forskjeller mellom desse
- forklare enkle prinsipper bak tettleiksfunksjonalteori
- gi ei vurdering på høvelege beregningsmetoder for ulike kjemiske problem
- gjere rede for korleis utrekne optiske og elektriske molekylære egenskaper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger, øvinger og tre rekneoppgaver i løpet av semesteret. De tre regneoppgavene skal sluttføres i en rapport som teller 30% av karakteren. En avsluttende muntlig eksamen teller 70% av karakteren.
Sluttkarakteren består av bokstavkarakter.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig eksamen (70%) og sluttrapport (30%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved kontinuasjonseksamen er det bare muntlig som må gjentas.

Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ3040 7.5 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikalsk kjemi
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Rapport 30/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 30/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU