TKJ4170 - Kvantekjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 A

Faglig innhold

Kvantemekanikkens fundamentale begreper. Den tidsavhengige Schrødingerligningen. Born-Oppenheimer approksimasjonen. Gruppeteori. Variasjonsmetoden. Perturbasjonsteori. Hatree-Fock modellen og molekylorbitalteori. Beskrivelse av elektronkorrelasjon og tetthetsfunksjonalteori. Beregning av elektroniske spektra. Polarisabilitet og hyperpolarisabiliteter. Beregning av NMR-spektra. Andre elektriske og magnetiske egenskaper.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i kvantekjemiske begreper og metoder. Spesielt fokuseres det på beregning av molekylenes egenskaper.
Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Gjøre rede for kvantemekanikkens fundamentale begreper og likninger.
- Gjøre rede for Born-Oppenheimer approksimasjonen.
- Gi en oversikt forskjellige beregningsmetoder: variasjonsmetoden og perturbasjonsteori.
- Gjøre rede for sentrale elektronstruktur modeller.
- Beskrive forskjellige modeller for elektronkorrelasjon.
- Gjøre rede for elektriske og magnetiske molekylære egenskaber.
- Fortolkning av NMR-spektra.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Skriftlige øvinger. Laboratorieoppgaver. Obligatorisk semesteroppgave. Undervisningen gis på engelsk ved behov.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger/semesteroppgave

Mer om vurdering

Ved ny vurdering skal kun muntlig eksamen gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ3040 7.5 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.