Hovedbilde: Elevene dro opp et tykt tau som lå nedgrodd.

Tre masterstudenter i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Sunniva, Stine og Ane, har vært en uke på Mausund ved Mausund Felststasjon der de gjennomførte sitt forskningsarbeid. Forskningsarbeidet til masterstudentene er først og fremst å undersøke skoleelevers kunnskap og holdninger om plastproblematikken og spesielt plast i havet, før og etter gjennomført undervisningsopplegg på Mausund.

Tre masterstudenter sitter ved bord i gymsal ved Mausund Feltstasjon. foto
Masterstudentene, Sunniva, Stine og Ane, er klare til å ta imot første gruppe fra Fillan skole.

Tirsdagen og onsdagen kom to 8. klasser fra Fillan skole i Hitra kommune til Mausund. Masterstudentene holdt først foredrag i idrettshuset for elevene i temaet Bærekraftig utvikling og plast i havet. Hver klasse ble inndelt i fem grupper. Studentene fikk god dialog med elevene med å gjennomføre blant annet fleip, eller fakta spørsmål.

Elever må svare på om påstander er fleip eller fakta. foto
Fleip eller fakta spørsmål skapte engasjement under foredraget.

Etter foredraget gikk elevene til ei vik i nærheten. Der var det på forhånd gjort klart fem stasjoner. Hver stasjon var et avgrenset område på stranda på ca 1,5×1,5 meter.

Søppel i fjæra. Foto
Forberedelse til ruteanalyse.

Hver gruppe fikk i oppdrag å gjennomføre en ruteanalyse ved først å plukke opp alt de fant av plastprodukter og annet marint avfall og legge det plastsekker. De plukket alt de fant på overflaten og det de fant nedover i jordlaget. De jobbet med dette en time.

Elever plukker opp marint avfall. Foto
Mye som skjuler seg nede i jorda.
Ketchupflaske som har ligget lenge i naturen. foto
Dette har ligget lenge i naturen.
En gammel rømmeboks som har ligget lenge ute i naturen. foto
Elevene studerte hva som sto på emballasjen.
Bruskort av typen Jolly Cola. Foto
Elevene prøver å finne ut hvor produktene kommer fra.
Elever fyller en plastsekk med søppel. Foto
Det går fort å fylle en plastsekk for denne gruppen.

Elevene jobbet konsentrert og var ivrige i arbeidet. Da de skulle avslutte jobben etter en time utbrøt en elev i en gruppe: vi kan da ikke gå fra det som er igjen!

Elevene fikk lastet plastsekkene sine på lasteplanet på ei bil og deretter gikk de til tredje stoppested denne dagen, som var Mausund Feltstasjon. Der ble det servert wraps og juice som var levert fra Havna kafe. Etter måltidet ble det de hadde samlet i plastsekkene tømt ut på et plastunderlag og hver gruppe sorterte og telte opp det de hadde ryddet.

Marint avfall sorteres utover gulvet. foto
Sortering av innsamlet marint avfall.
Elever sorterer marint avfall. Foto
Sortering av innsamlet plast og tau.
Ferdig sortert marint avfall. Sortert i hauger. Foto
Sortert marint avfall.

Resultatene ble ført på skjema og det ble kåret vinnere ut ifra antall enheter og vekt på det som var samlet. Hver gruppe var også innom feltstasjonen og fikk demonstrert hvordan plast kan skilles fra jord ved å blande det i saltvann og de fikk sett i stereolupe, hvordan mikroplast kan påvises.

Elevene studerer jordprøve i stereolupe. Foto
Elevene studerer jordprøve i stereolupe.

Masterstudentene samler inn sin empiri ved at elevene svarer på spørreskjema før og etter undervisningsopplegget. Spørsmålene er formulert for å undersøke elevenes kunnskap og holdninger om plast som havner ute i naturen. Masterstudentene observerte to grupper under foredraget, under feltarbeidet hvor elevene ryddet plast og under arbeidet på Mausund Feltstasjon da de sorterte det de hadde samlet. De to gruppene som ble observert, ble til slutt intervjuet da undervisningsopplegget var gjennomført.

Det ble kåret to vinnergrupper, basert på antall og vekt på det som ble samlet inn. Premien var is. Men alle fikk hver sin is for den innsatsen de hadde gjort denne dagen.

Det var fire lærere med fra Fillan skole både tirsdag og onsdag. De har planlagt at de vil jobbe tverrfaglig med temaet bærekraftig utvikling, basert på det undervisningsopplegget elevene deltok på da de var på Mausund. De ga også tilbakemelding om at de ønsker å gjenta tilsvarende opplegg neste år.

Hilde Ervik
Hilde Ervik
Førstelektor ved NTNU | Nettside

Hilde Ervik er førstelektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.