Thora Storm videregående skole er nærmeste nabo til Institutt for lærerutdanning (ILU) på Kalvskinnet, NTNU.

I uke 5 gjennomførte Thora Storm vgs ei Bærekraftsuke. Den ble organisert slik at elever ble satt sammen i grupper på tvers av klassetrinn og studieprogram. Gruppene fikk velge mellom 23 temaer, som de skulle jobbe med denne uka. To av temaene var Plast i havet og Vi drukner i plast.

Under planlegging av Bærekraftsuka, tok lærere ved Thora Storm vgs kontakt med Skolelaboratoriet NTNU, om mulig samarbeid om opplæring av elevene som jobbet i gruppene med temaene Plast i havet og Vi drukner i plast.

Dette resulterte i at tre ansatte fra ILU bidro med opplæringen av elevene i bærekraftig utvikling. De var tilstede to av dagene i denne uka. Helena Bichao hadde ansvaret for dissekering av fisk, hvor det spesifikt også skulle undersøkes om det var plastrester i magesekken hos fisken. Jan Tore Malmo assisterte under demonstrasjonen Helena først hadde for elevene. Det skapte stor begeistring da Jan Tore overførte detaljer fra demonstrasjonen på storskjerm, ved å holde et kamera mot de mange detaljene Helena viste. Etterpå fikk elevene selv gjennomføre dissekering på fisk.

Elever ser på dissekering av fisk på storskjerm. Foto
Foto: Ellen Andersson/NTNU

Ellen Andersson holdt foredrag om plast. Det ble en øyeåpner for mange av elevene da det gikk opp for dem hvor mye plast det er i havet, da mesteparten av plasten synker ned til bunnen i havet. Det som blir ryddet opp langs norskekysten og på denne måten blir synliggjort, er bare toppen av et isfjell. De reagert også på utfordringene som er med mikroplast og hva som er verstingene som kilde til mikroplast.

ILU setter pris på samarbeidet med Thora Storm vgs og er glad for å bidra med opplæringen av elevene i temaet Bærekraftig utvikling. Det er samtidig viktig å understreke at det er håp for framtiden. Det forutsetter at holdninger endres for å redusere forsøplingen og at det som er i naturen ryddes opp.

Hilde Ervik
Hilde Ervik
Førstelektor ved NTNU | Nettside

Hilde Ervik er førstelektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.