+4773591743 +4798441839
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II * 938

Bakgrunn og aktiviteter

Heidi Strømskag (1965) har vært førsteamanuensis ved Institutt for matematiske fag siden 2015. Hun er cand.scient. i matematikk fra NTNU, og PhD i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder. Hennes forskningsområder er for tiden: didaktiske situasjoner og funksjonen til og utviklingen av et adidaktisk miljø; oppgavedesign i matematikk; og undervisning og læring av algebraisk tenkning.

Strømskag deltar i intervensjonsprosjektet LaUDiM (Language Use and Development in the Mathematics Classroom), der hun anvender teorien for didaktiske situasjoner til å studere og utvikle læreres matematikkundervisning. 

UNDERVISNING:

RFEL3100 - Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk (Høst 2017)

MA0002 - Brukerkurs i matematikk B (Vår 2018)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Bergsten, Christer; Grevholm, Barbro; Måsøval, Heidi Strømskag; Rønning, Frode. (2007) Relating practice and research in mathematics education: Proceedings of NORMA 05, Fourth Nordic Conference on Mathematics Education. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 9788251922128.

Del av bok/rapport

 • Strømskag, Heidi; Jaworski, Barbara. (2017) Modelling situations involving equal-sized groups. Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1).
 • Hodgen, Jeremy; Oldenburg, Reinhard; Postelnicu, Valentina; Strømskag, Heidi. (2015) Introduction to the papers of TWG03: Algebraic thinking. Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Strømskag, Heidi. (2015) A pattern-based approach to elementary algebra. Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Strømskag, Heidi. (2015) Students' mathematical activity constrained by the milieu - A case of algebra. Nordic Research in Mathematics Education: Proceedings of NORMA14.
 • Clarke, David; Strømskag, Heidi; Johnson, Heather Lynn; Bikner-Ahsbahs, Angelika; Gardner, Kimberley. (2014) Mathematical tasks and the student. Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education.
 • Strømskag, Heidi. (2014) Didactical handling of a gap between a teacher's intention and students' mathematical activity. Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2013) An adidactical milieu that fails to prepare for an intended statement of equivalence. Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Mathematics learning across the life span.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2013) From recursive to explicit formula for the n-th member of a sequence mapped from a shape pattern. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2013) Shortcomings in the milieu for algebraic generalisation arising from task design and vagueness in mathematical discourse. Task design in mathematics education. Proceedings of ICMI Study 22.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2009) Complexity of operating beyond naïve empiricism when proving a conjectured formula for the general term of a geometrical pattern. Nordic Research in Mathematics Education.
 • Goodchild, Simon; Jaworski, Barbara; Måsøval, Heidi Strømskag. (2007) Workshop on classroom research: Analysis of transcript data. Relating practice and research in mathematics education: Proceedings of NORMA 05, Fourth Nordic Conference on Mathematics Education.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2007) Efficiency or rigor? When students see the target as 'doing' more than 'knowing' mathematics. Relating practice and research in mathematics education: Proceedings of NORMA 05, Fourth Nordic Conference on Mathematics Education.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2005) When negotiation of mathematical meaning is replaced by striving for fulfilment of the didactical contract. Didactics of mathematics - The French way.
 • Måsøval, Heidi Strømskag; Rønning, Frode. (2005) An inductive approach to conceptual development in the area of functions. Conceptions of Mathematics Proceedings of Norma01. Third Nordic Conference on Mathematics Education.
 • Måsøval, Heidi Strømskag; Rønning, Frode. (2005) Matematikk og kunst - kommunikasjon og komposisjon. Mangfold i matematikken. Motivert for matematikk. Sommerkursrapport 2001 og 2002.
 • Måsøval, Heidi Strømskag; Smidt, Jon; Rønning, Frode. (2003) Helhet og sammenheng i lærerutdanningen: Forsøk med ny studiemodell for allmennlærerutdanning med vekt på realfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Koordinert lærerutdanningsdidaktikk? : idéer og erfaringer.

Rapport/avhandling

Andre

 • Rønning, Frode; Strømskag, Heidi. (2017) Entering the mathematical register through evolution of the material milieu for classification of polygons. 10th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 10) ; Dublin. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Strømskag, Heidi. (2017) A methodology for instructional design in mathematics. Eighth Nordic Conference on Mathematics Education . Stockholm University, NORME; Stockholm. 2017-05-30 - 2017-06-02.
 • Strømskag, Heidi. (2017) A methodology for instructional design in mathematics. Oberseminar Didaktik der Mathematik . Universität Augsburg, Institut für Mathematik; Augsburg. 2017-07-10.
 • Strømskag, Heidi. (2017) Combining the theory of didactical situations and semiotic theory — to investigate students’ enterprise of representing a relationship in algebraic notation. MEC Symposium. Algebra: Gateway to mathematics, science, society and the world . Mathematics Education Centre; Loughborough University. 2017-05-24 - 2017-05-25.
 • Strømskag, Heidi. (2017) Justification of commutativity of multiplication at Grade 6. Tenth Congress of European Research in Mathematics Education . European Society for Research in Mathematics Education; Dublin. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Strømskag, Heidi. (2017) Modelling situations involving equal-sized groups. PME 41 . Nanyang Technological University; Singapore. 2017-07-17 - 2017-07-22.
 • Mangiante, Christine; Perrin-Glorian, Marie-Jeanne; Strømskag, Heidi. (2016) Using TDS to understand and develop mathematics teaching in primary classrooms in France and Norway. Symposium Frengly 2 . Laboratoire de Didactique André Revuz; Université Paris-Diderot. 2016-07-06 - 2016-07-08.
 • Strømskag, Heidi. (2016) Designing didactical situations for the elementary classroom: Conditions that enable or hinder mathematics learning. Advisory Board meeting for the LaUDiM project . The LaUDiM project; Faculty of Teacher and Interpreter Education, NTNU. 2016-06-16 - 2016-06-17.
 • Strømskag, Heidi. (2016) Evolution of the milieu for a particular piece of mathematical knowledge. The Thirteenth International Congress on Mathematical Education . Gesellschaft für Didaktik der Mathematik - GDM; Hamburg. 2016-07-24 - 2016-07-31.
 • Strømskag, Heidi. (2016) Interaction in the mathematics classroom - from the perspective of two different theories. MEC Seminar, Loughborough University . Loughborough University; Loughborough. 2016-03-17.
 • Strømskag, Heidi. (2015) A pattern-based approach to elementary algebra. 9th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education . Charles University; Praha. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Strømskag, Heidi. (2015) Comparing and contrasting two theoretical approaches to social interaction in the mathematics classroom - The theory of didactical situations and the theory of social interactionism. Seminar, University of Gothenburg . University of Gothenburg; 2015-12-16.
 • Strømskag, Heidi. (2015) Flislegging for å finne en sammenheng mellom to typer tall. Novemberkonferansen . Norsk senter for matematikk i opplæringen; Trondheim. 2015-11-24 - 2016-11-25.
 • Strømskag, Heidi. (2015) Transformation of different semiotic representations of a mathematical object. European Conference on Educational Research: Symposium “The Role of Mathematical Tasks in Promoting Domain-Specific and Domain-Transcendent Mathematical Reasoning" . European Conference on Educational Research (ECER 2015); Corvinus University of Budapest. 2015-09-07 - 2015-09-11.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2014) Building on the concept of milieu - in an open coding process. Symposium on French and UK research on mathematics teaching . Université Paris Diderot; Paris. 2014-01-30 - 2014-02-01.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2014) Et epistemologisk perspektiv på matematikkundervisning: et eksempel fra algebra. Nasjonal konferanse om karaktersetting i matematikk i lærerutdanning . Nasjonalt råd for lærerutdanning, UHR; Trondheim. 2014-09-09 - 2014-09-10.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2014) Student teachers’ pattern generalisation conceptualised through the theory of didactical situations in mathematics. Seminar, Københavns universitet . Institut for Naturfagenes Didaktik; København. 2014-09-05.
 • Strømskag, Heidi. (2014) Students’ mathematical activity constrained by the milieu: a case of algebra. Seventh Nordic Conference on Mathematics Education . University of Turku; Turku. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2013) Algebra i meningsfylte kontekster: Representasjon av generalitet i mønster. Seminar, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen . Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen; Trondheim. 2013-11-22.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2013) An adidactical milieu that fails to prepare for an intended statement of equivalence. PME 37 . Kiel University; Kiel. 2013-07-28 - 2013-08-02.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2013) Formation of a gap between a teacher’s intention and students’ mathematical activity. Seminar, Göteborgs Universitet . Göteborgs universitet; Göteborg. 2013-09-26.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2013) From recursive to explicit formula for the n-th member of a sequence mapped from a shape pattern. Eighth Congress of European Research in Mathematics Education . European Society for Research in Mathematics Education; Antalya. 2013-02-06 - 2013-02-10.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2013) Shortcomings in the milieu for algebraic generalisation arising from task design and vagueness in mathematical discourse. ICMI 22 Study Conference on Task Design in Mathematics Education . International Commission on Mathematical Instruction; University of Oxford. 2013-07-22 - 2013-07-26.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2012) Faktorer som begrenser studenters etablering av algebraisk generalitet i figurmønstre. Konferanse for lærerutdannere i matematikk . Universitetet i Tromsø; Sommarøya. 2012-09-24 - 2012-09-27.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2012) Similarities and differences between didactical phenomena and patterns of mathematical interaction: Comparing Elements of the French School of Mathematics Education with elements of the Theory of Social Interactionism. Ph.D. trial lecture . University of Agder; Kristiansand. 2012-02-09 - 2012-02-09.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2010) Algebraisk generalisering: Når målet er en matematisk setning som uttrykker en relasjon mellom tallfølger. Lokallagsamling for Landslaget for Matematikk i Skolen . Landslaget for Matematikk i Skolen; Gardermoen. 2010-02-05 - 2010-02-07.
 • Bergsten, Christer; Fuglestad, Anne Berit; Måsøval, Heidi Strømskag; Wedege, Tine; Hannula, Markku S.. (2008) Research questions and themes for future research in mathematics education. Plenary Panel. The 5th Nordic Conference on Research in Mathematics Education ; København. 2008-04-21 - 2008-04-25.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2008) Complexity of operating beyond naïve empiricism when proving a conjectured formula for the general term of a geometrical pattern. 5th Nordic Conference on Research in Mathematics Education ; Copenhagen. 2008-04-21 - 2008-04-25.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2008) Expressing and justifying generality in geometrical patterns: A case study of first-year student teachers' small-group collaboration at a university college. Presentation of preliminary doctoral dissertation . Universitetet i Agder, Institutt for matematiske fag; Universitetet i Agder. 2008-04-11.
 • Breiteig, Trygve; Hundeland, Per Sigurd; Lorentzen, Svein; Måsøval, Heidi Strømskag; Sandvold, Karl Erik. (2007) Veien videre Paneldiskusjon. Bedre matematikkundervisning: Kan FoU hjelpe? . Norges forskningsråd; Oslo. 2007-10-17 - 2007-10-17.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2007) Research on student teachers' generalisation processes in algebra: A theoretical perspective. Seminar, Loughborough University . Mathematics Education Centre; Loughborough University. 2007-11-05.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2006) Bruk av teori i analyse av data fra klasserommet i matematikk. KUL Matematikk: Læringsfellesskap og IKT i læring . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2006-09-05 - 2006-09-07.
 • Måsøval, Heidi Strømskag; Rønning, Frode. (2006) Utvikling av faglig profesjonalitet - i spenningsfeltet mellom matematisk kunnskap og elevers utforsking. Fra skoleport til klasserom . Nasjonalt nettverk for kvalitetsvurdering; Trondheim. 2006-03-29 - 2006-03-30.
 • Måsøval, Heidi Strømskag; Rønning, Frode. (2006) Ways in which mathematics is necessary for developing didactical knowledge in mathematics. What is the specific role of mathematics in mathematics education research? . NTNU; Trondheim. 2006-11-09.
 • Goodchild, Simon; Jaworski, Barbara; Måsøval, Heidi Strømskag. (2005) Learning from students´ talk in mathematics classroom: Workshop on classroom research. NORMA 05: Fourth Nordic Conference on Mathematics Education . HiST, NTNU; Trondheim. 2005-09-02 - 2005-09-06.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2005) When students see the target as 'doing' more than 'knowing'. NORMA 05: Fourth Nordic Conference on Mathematics Education . HiST, NTNU; Trondheim. 2005-09-02 - 2005-09-06.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2004) Student authority in mathematics classroom discourse. The 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education . Høgskolen i Bergen; Bergen. 2004-07-14 - 2004-07-18.
 • Jenssen, Annepetra; Måsøval, Heidi Strømskag. (2003) Tverrfaglig uteskole med vekt på kroppsøving og matematikk -`Utfordringer til hode og kropp´: Parallellsesjon. Barn og ungdom ut i naturen: Nordisk idrettslærerkongress ; Oppdal. 2003-06-23 - 2003-06-27.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2003) Forsøk med ny studiemodell for allmennlærerutdanning med vekt på realfag. Midt-Norsk Nettverks FOU-dag ; Trondheim. 2003-02-14 - 2003-02-14.
 • Måsøval, Heidi Strømskag. (2003) Uterommet som læringsarena: Verksted. Det generelle i det spesielle - problemer i spenningsfeltet mellom det konkrete og det abstrakte i matematikken ; Bø i Telemark. 2003-09-22 - 2003-09-25.
 • Måsøval, Heidi Strømskag; Rønning, Frode. (2001) An inductive approach to conceptual development in the area of functions. Conceptions of mathematics . Högskolan Kristianstad; Kristianstad. 2001-06-08 - 2001-06-12.
 • Måsøval, Heidi Strømskag; Rønning, Frode. (2001) Matematikk og kunst - kommunikasjon og komposisjon: Verksted. Mangfold i matematikken: LAMIS' sommerkurs ; Kristiansand. 2001-08-07 - 2001-08-10.
 • Botten, Geir; Måsøval, Heidi Strømskag. (2000) Matematiske skattejakter: Verksted. Matematik 2000 – Fokus i teorier og praksis ; Borgarfjörður. 2000-06-22 - 2000-06-26.
 • Måsøval, Heidi Strømskag; Rønning, Frode. (2000) Semiregulære og aperiodiske tesselleringer. Geometri - mer enn passer, linjal og blyant . HiST; Røros. 2000-09-25 - 2000-09-28.