MA0002 - Brukerkurs i matematikk B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal, sammen med MA0001, gi tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i matematikk for studenter som har tenkt å fortsette med mindre matematikkrevende fag. Det skal også gjøre en i stand til å fortsette med matematikkemner som bygger på MA1101 Grunnkurs i analyse I, og med noe egeninnsats gjøre en i stand til å fortsette med emner som bygger på MA1102 Grunnkurs i analyse II. Emnet omfatter funksjoner av flere variable, partielle deriverte, lineær approksimasjon, komplekse tall, lineære likningssystemer, matriser, egenverdier, differensiallikninger og system av differensiallikninger.

Læringsutbytte

1. Studenten har grunnleggende kunnskaper om lineær algebra, differensialligninger og matematisk analyse av funksjoner av flere variable.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å anvende sine kunnskaper om lineæralgebra, differensiallikninger og funksjoner av flere variable til å løse enkle matematiske og naturvitenskapelige problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og øvingsoppgaver. Karakter basert på avsluttende skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.


Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA0003 1.5 01.09.2009
MA1101 3.7 01.01.2007
MA6101 7.5 01.09.2007
MNFMA001 7.5
SØK3004 5.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.