course-details-portlet

MA0002 - Brukerkurs i matematikk B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal, sammen med MA0001, gi tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i matematikk for studenter som har tenkt å fortsette med mindre matematikkrevende fag. Det skal også gjøre en i stand til å fortsette med matematikkemner som bygger på MA1101 Grunnkurs i analyse I, og med noe egeninnsats gjøre en i stand til å fortsette med emner som bygger på MA1102 Grunnkurs i analyse II. Emnet omfatter funksjoner av flere variable, partielle deriverte, lineær approksimasjon, komplekse tall, lineære likningssystemer, matriser, egenverdier, differensiallikninger og system av differensiallikninger.

Læringsutbytte

1. Studenten har grunnleggende kunnskaper om lineær algebra, differensialligninger og matematisk analyse av funksjoner av flere variable.2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å anvende sine kunnskaper om lineæralgebra, differensiallikninger og funksjoner av flere variable til å løse enkle matematiske og naturvitenskapelige problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og øvingsoppgaver. Karakter basert på avsluttende skriftlig eksamen. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter». Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFMA001 7.5
MA0003 1.5 HØST 2009
SØK3004 5.0 HØST 2014
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 11.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 22
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU