BI3036 - Planteøkologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet omfatter et felles avansert teoretisk pensum i botanisk økologi. Kurset behandler plantenes livshistoriekarakterer og funksjonelle trekk, demografi, og interaksjoner mellom planter, mellom planter og dyr og mellom planter og det øvrige økosystem.

Læringsutbytte

Læringsmål
Kandidaten skal ha avansert kunnskap om
Livshistorie og reproduktive strategier (herunder frø- og pollineringsøkologi)
Funksjonelle trekk på populasjons-, samfunns- og landskapsnivå
Interaksjoner mellom planter og det abiotiske og biotiske miljø
Diversitets og utbredelsesmønstre
Restaurering av plantesamfunn
Bevaring av planter og plantesamfunn
Planter og klimaendringer

Ferdigheter:
Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor planteøkologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor undersøkelser av planters respons mht. funksjonelle trekk, livshistorie, og økosysteminteraksjoner i forskjellige miljøer.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan forstå, fremlegge, diskutere og perspektivere vitenskapelig avansert litteraturLæringsformer og aktiviteter

Forelesninger / seminar: 40 timer, obligatorisk
Prosjektoppgave: Studenten skal: 1) Velge, presentere, og lede diskusjon på en vitenskapelig artikkel 2) Velge et tema i planteøkologi og skrive en review-artikkel på det.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminardeltagelse

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Ved stryk eller gjenntak er det muntlig avsluttende eksamen som tas på nytt.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BO3032 7.5 01.09.2008
MNKBO320 7.5 01.09.2008
MNKBO332 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Høst ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.