course-details-portlet

BI3036 - Planteøkologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 1 timer D
Projektoppgave 40/100

Faglig innhold

Emnet omfatter et felles avansert teoretisk pensum i botanisk økologi. Kurset behandler plantenes livshistoriekarakterer og funksjonelle trekk, demografi, og interaksjoner mellom planter, mellom planter og dyr og mellom planter og det øvrige økosystem.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ha avansert kunnskap om:

 • Livshistorie og reproduktive strategier (herunder frø- og pollineringsøkologi)
 • Funksjonelle trekk på populasjons-, samfunns- og landskapsnivå
 • Interaksjoner mellom planter og det abiotiske og biotiske miljø
 • Diversitets og utbredelsesmønstre
 • Restaurering av plantesamfunn
 • Bevaring av planter og plantesamfunn
 • Planter og klimaendringer

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor planteøkologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor undersøkelser av planters respons mht. funksjonelle trekk, livshistorie, og økosysteminteraksjoner i forskjellige miljøer.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan forstå, fremlegge, diskutere og perspektivere vitenskapelig avansert litteratur

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger / seminar: 40 timer, obligatorisk
 • Prosjektoppgave: Studenten skal: 1) Velge, presentere, og lede diskusjon på en vitenskapelig artikkel. 2) Velge et tema i planteøkologi og skrive en review-artikkel på det.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent seminardeltagelse

Mer om vurdering

Emnet består av to vurderingsdeler: muntlig eksamen (60%) og projektoppgave (40%). Det gis karakter på de enkelte delene, og én samlet karakter til slutt. Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått for å få totalkarakter.

Muntlig eksamen kan tas på nytt utenom undervisningssemester, i tilfelle stryk eller for å forbedre karakter.

I tilfelle stryk på prosjektoppgaven kan revidert versjon fra siste undervisningstermin leveres som nytt grunnlag for vurdering i emnet. Ved forbedring av karakter på prosjektoppgaven må undervisning følges på nytt og ny rapport leveres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBO332 7.5 HØST 2008
MNKBO320 7.5 HØST 2008
BO3032 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biodiversitet
 • Biologi
 • Botanikk
 • Økologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Projektoppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Projektoppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU