Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Bjørgen, Ivar Arnljot; Stenseng, Frode. (2004) Læringsmøter: Kvalitetsreformen ved Psykologisk institutt. 2004.

Del av bok/rapport

  • Bjørgen, Ivar Arnljot; Stenseng, Frode. (2005) Nye vinnerer og tapere: Redefinering av læringsvansker i høyere utdanning. Læringsmøter 2 - Kvalitetsreformen ved Psykologisk institutt.