Bakgrunn og aktiviteter

Professor i pedagogisk psykologi (NTNU) og professor i spesialpedagogikk (DDMH). Doktorgrad i psykologi fra Universitet i Oslo (2009). Leder av forskningsgruppen AGENCY (delt med Marit Uthus, ILU). Profil på Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Frode_Stenseng

Noen pågående prosjekter: 

  • Tidlig trygg i Trondheim: Delprosjekt som ser på barn- og unges utvikling i lys av dataspilling (med Beate Hygen og Lars Wickstrøm).
  • Tidlig trygg i Trondheim: Delprosjekt som ser på barns psykiske helse i lys av inkludering/ekskludering (med Vera Skalicka og Lars Wickstrøm).
  • Mentale pauser i skole- og arbeidsliv: deres art, dimensjoner, og kontekstuelle- og individuelle forutsetninger (med Jan Arvid Haugen og Frode Moen).
  • De utrolige årene: Evalueringsforskning basert på implementering av programmet i barnehager (med Håvard Tveit og May Britt Drugli).
  • Barn i Midt-Norge: Validering og evaluering av ASEBA-instrumenter og Age-and-Stages Questionnarie (med Kenneth Stensen og May Britt Drugli).
  • SOMNOFY-prosjektet: Forskning på barn og unges søvnvaner (med Jan Arvid Haugen, Ingvild Saksvik-Lehoullier, og Frode Moen).
  • Tverrfaglig samarbeid i oppfølging av barn med språkvansker i Norge og Nederland (med Jana van der Zwart-Langner og Ruben Fukkink, Amsterdam).
  • PeopleUknow-prosjektet: utviklings- og evalueringsforskning knyttet til et nytt digitalt verktøy for fremming av godt sosialt samspill i skolen (med Anne Toril Klomsten).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner