Bakgrunn og aktiviteter

Professor i pedagogisk psykologi (NTNU) og professor i spesialpedagogikk (DDMH). Doktorgrad i psykologi fra Universitet i Oslo (2009). Leder av forskningsgruppen AGENCY (delt med Marit Uthus, ILU):

https://www.ntnu.no/ipl/agency

Profil på Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Frode_Stenseng

Noen pågående prosjekter: 

 • Tidlig trygg i Trondheim: Delprosjekt som ser på barn- og unges utvikling i lys av dataspilling (med Beate Hygen og Lars Wickstrøm).
 • Tidlig trygg i Trondheim: Delprosjekt som ser på barns psykiske helse i lys av inkludering/ekskludering (med Vera Skalicka og Lars Wickstrøm).
 • Mentale pauser i skole- og arbeidsliv: deres art, dimensjoner, og kontekstuelle- og individuelle forutsetninger (med Jan Arvid Haugen og Frode Moen).
 • De utrolige årene: Evalueringsforskning basert på implementering av programmet i barnehager (med Håvard Tveit og May Britt Drugli).
 • Barn i Midt-Norge: Validering og evaluering av ASEBA-instrumenter og Age-and-Stages Questionnarie (med Kenneth Stensen og May Britt Drugli).
 • SOMNOFY-prosjektet: Forskning på barn og unges søvnvaner (med Jan Arvid Haugen, Ingvild Saksvik-Lehoullier, og Frode Moen).
 • Tverrfaglig samarbeid i oppfølging av barn med språkvansker i Norge og Nederland (med Jana van der Zwart-Langner og Ruben Fukkink, Amsterdam).
 • PeopleUknow-prosjektet: utviklings- og evalueringsforskning knyttet til et nytt digitalt verktøy for fremming av godt sosialt samspill i skolen (med Anne Toril Klomsten).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Brenne, Anne Synnøve; Stenseng, Frode; Stensen, Kenneth. (2013) Forskar på psykisk helse i Volda-Barnehagane. Møre-Nytt [Avis]. 2013-06-20.
 • Stenseng, Frode. (2013) Attaching Person-Pet Attachment to Positive Psychology: In Response to Andreassen, Stenvold, & Rudmin (2013). Psychology & Society. vol. 5 (2).
 • Stenseng, Frode. (2013) Sosial inkludering og ekskludering i et behovsperspektiv. VAM-konferanse . Norges forskningsråd; Oslo. 2013-03-20 - 2013-03-21.
 • Stenseng, Frode. (2013) Viktig at barna får trene på utelek. Stavanger aftenblad [Avis]. 2013-10-11.
 • Stenseng, Frode; Phelps, Joshua Marvle. (2013) Leisure and life satisfaction: The role of passion and life domain outcomes. World Leisure Journal. vol. 55 (4).

2012

2011

2010

2008

2007

2005

 • Bjørgen, Ivar Arnljot; Stenseng, Frode. (2005) Nye vinnerer og tapere: Redefinering av læringsvansker i høyere utdanning. Læringsmøter 2 - Kvalitetsreformen ved Psykologisk institutt.

2004

 • Bjørgen, Ivar Arnljot; Stenseng, Frode. (2004) Læringsmøter: Kvalitetsreformen ved Psykologisk institutt. 2004.