Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser og nåværende forskningsaktiviteter:

  • Elektrokjemi
  • Elektrokatalyse
  • Brenselceller  og vannelektrolyse (lavtemperatur)
  • Bipolare plater
  • Oksygenutvikling for vannelektrolyse og industrielle prosesser (kobber, sink)
  • Anodeprosesser i lavtemperaturbrenselceller

Undervisning