course-details-portlet

TMT4112 - Kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Innføring i grunnleggende begreper, kjemiske formler og nomenklatur. Atomstruktur, grunnleggende orbitalteori, kvantetall og elektronkonfigurasjon. Periodesystemet, elektronegativitet og kjemiske bindinger (metallbinding, kovalent binding og ionebinding). Intermolekylære krefter: hydrogenbidning, van der Waals binding, dipol-dipol binding og indusert dipol-dipol binding. Mol, konsentrasjoner og fortynning. Kjemiske reaksjoner, reaksjonslikninger og støkiometri. Gasser og gasslovene med hovedvekt på ideelle gasser. Kjemiske likevekter, likevekstberegninger, reaksjonskvotient, aktivitet og Le Chateliers prinsipp. Syrer, baser, pH, bufferløsninger, titrering. Løselighet, løselighetsprodukt, fellingsreaksjoner, selektiv felling og kompleksionlikevekter. Termokjemi: termodynamikken lover, entalpi, varmekapasitet, entropi, Gibbs fri energi, kriterier for spontanitet, beregning av K, van't Hoff. Elektrokjemi: Beskrivelse og funksjon av galvaniske celler, Nernst ligning, konsentrasjonsceller, termodynamiske data og likevektskonstant fra elektrokjemisk potensial. Anvendt elektrokjemi: Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, passivitet, Pourbaix-diagram, batterier og elektrolyse. Organisk kjemi: Hydrokarboner, funksjonelle grupper, nomenklatur, isomeri. Polyemere: egenskaper og struktur, polymerisasjon (addisjons og kondensasjon).

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten kunne: - Identifisere ulike kjemiske reaksjoner og utføre støkiometriske beregninger. - Beregne konsentrasjoner og pH samt bufferkapasitet ved hjelp av data for de relevante kjemiske likevekter. - Beregne reaksjonsretning, temperaturendringer og likevektskonsentrasjoner ut fra tigjengelige termodynamiske data. - Formulere elektrokjemiske reaksjoner og beregne spenning og strømutbytte ut fra tabelldata for potensialer, termodynamiske data og likevektskonstanter, samt kombinasjoner av disse. - Forklare fundamentale egenskaper til en gitt forbindelse ut fra kjennskap til elektronstruktur, elektronegativitet og bindingsforhold. - Forklare passivitet, aktivitet og luftingscellekorrosjon ut fra kjemiske likevekter og Pourbaixdiagram. - Forklare det grunnleggende innen organisk kjemi og polymerkjemi samt beherske navnsetting.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Forventet tidsbruk:

Forelesning: 56 timer

Øvinger: 50 timer

Selvstudium: 94 timer

Totalt: 200 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler på avsluttende eksamen: SI Chemical Data og bestemt, enkel kalkulator. Obligatoriske aktiviteter (øvinger) må være godkjent for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Det blir gitt informasjon om krav til antall godkjente øvinger på starten av semesteret. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

"General Chemistry: Principles and Modern Applications, Eleventh Edition", av Petrucci, Herring, Madura, and Bissonette. En versjon av boken spesialtilpasset faget er tilgjengelig.

Aylward & Findlay: "SI Chemical Data, 7th edition"

Notater gjort tilgjengelig gjennom fagets nettside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4100 7.5 HØST 2009
SIK3003 7.5 HØST 2009
KJ1000 7.5 HØST 2009
TMT4106 7.5 HØST 2014
TMT4115 7.5 HØST 2019
KJ1001 7.5 HØST 2020
TMT4110 6.0 HØST 2022
KJ1002 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 18.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 17
SL430 Sluppenvegen 14 19
SL415 Sluppenvegen 14 43
SL310 Sluppenvegen 14 128
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU