Bakgrunn og aktiviteter

Frode Rønning har vært professor ved Institutt for matematiske fag siden 2013. Han er leder for faggruppen for matematikkdidaktikk. Han er cand.scient. og dr.scient. fra NTNU i kompleks analyse. Hans forskningsområder er språk- og begrepsutvikling i matematikk, og utvikling av grunnleggende matematikkutdanning for ingeniører. 

Forsknings- og utviklingsprosjekter

Nasjonal og internasjonal deltakelse

 • Visepresident i European Society for Research in Mathematics Education (ERME) 
 • Medlem i Wissenschaftlicher Beirat for Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik
 • Medlem i styret for MatRIC - Senter for fremragende utdanning ved Universitetet i Agder
 • Ekspertvurderer for svenske Vetenskapsrådet
 • Ekspertvurderer for Dansk PhD-råd
 • Medlem av internasjonal programkomité for ICME14
 • Medlem av internasjonal organisasjonskomité for CMFT21
 • Medlem av Editorial Board for Mathematical Thinking and Learning
 • Medlem av Editorial Board for Nordic Studies in Mathematics Education (NOMAD)
 • Medlem av Editorial Board for Stockholm University Press
 • Topic Editor for Mathematics

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

 • Ingram, Jenni; Chesnais, Aurélie; Erath, Kirstin; Rønning, Frode; Schüler-Meyer, Alexander. (2020) Language in the Mathematics Classroom: An introduction to the papers and presentations within ETC 7. Proceedings of the Seventh ERME Topic Conference on Language in the Mathematics Classroom.
 • Rønning, Frode. (2020) Language elements helping to see enlargement as a multiplicative situation. Proceedings of the Seventh ERME Topic Conference on Language in the Mathematics Classroom.
 • Rønning, Frode. (2020) Opportunities for language enhancement in a learning environment designed on the basis of the theory of didactical situations. ZDM: Mathematics Education.
 • Rønning, Frode; Burheim, Oda Tingstad. (2020) Betydningen av en faglig og fagdidaktisk føranalyse i utviklingen av et undervisningsforløp. Samtaleorientert matematikk: Et samspill mellom didaktiske og adidaktiske situasjoner.

2019

 • Markvorsen, Steen; Christensen, Torben Spanget; Petersen, Camilla Kølsen; Højte, Susanne; Lyndrup, Olav; Olsen, Mogens Nørgaard; Rønning, Frode. (2019) Faglighed i gymnasiet. Matematik. Delrapport 2. 2019.
 • Rønning, Frode. (2019) Didactics of Mathematics as a Research Field in Scandinavia. European Traditions in Didactics of Mathematics.
 • Rønning, Frode. (2019) Interaktion, Aktivität und Sprachförderung beim Lernen von Hochschulmathematik - Beispiele aus einem Norwegischen Entwicklungsprojekt. Hanse-Kolloquium zur Hochschuldidaktik der Mathematik 2018.
 • Rønning, Frode; Strømskag, Heidi. (2019) Sense and reference of signifiers for elements of polygons. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

2018

 • Rønning, Frode. (2018) Methoden zur Studentenaktivierung in der Ingenieursausbildung. Beiträge zum Mathematikunterricht 2018.

2017

2013