course-details-portlet

TMA4100 - Matematikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Grenser, kontinuitet, derivasjon og integrasjon av funksjoner av én variabel. Skjæringssetningen, sekantsetningen (middelverditeoremet), maksima og minima, transcendente funksjoner, implisitt derivasjon, relaterte vekstrater, ubestemte former, Newtons metode. Riemann-summer, bestemt integral og analysens fundamentalteorem, integrasjonsteknikker og numerisk integrasjon. Areal, volum, buelengde, og areal av rotasjonsflater. Følger, rekker og potensrekker. Taylorrekker, Taylors formel. Førsteordens separable og lineære differensialligninger. Eulers metode. Eksempler på matematisk modellering og anvendelser innenfor naturvitenskap, teknologi og økonomi.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten forstår og kan gjenkjenne og anvende grunnleggende begreper, resultater og metoder fra envariabel matematisk analyse som omhandler grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon, konvergens av følger og rekker, Taylor-polynom og Taylor-rekker. Studenten forstår og kan anvende grunnleggende numeriske metoder for løsning av ikke-lineære ligninger, differensialligninger og integrasjon. Studenten kjenner til hvilke muligheter og begrensninger som ligger i bruk av matematisk programvare.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om énvariabel matematisk analyse til å formulere og løse enkle problemer i matematikk og naturvitenskap/teknologi, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og øvinger (20%). Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Øvinger teller bare i positiv retning.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5003 7.5
MA1101 3.7
MA1102 3.7
MA6102 3.7
MA0001 6.0 01.01.2009
MA0003 6.0 01.01.2009
MA6101 3.7 01.09.2009
TMA4101 3.7
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 04.12.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 299
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 82
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 52
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 45
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 67
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 95
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 45
SL120 orange sone Sluppenvegen 14 14
SL321 Sluppenvegen 14 2
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL324 Sluppenvegen 14 1
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 231
Sommer UTS Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 80/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU