course-details-portlet

TMA4100 - Matematikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Grenser, kontinuitet, derivasjon og integrasjon av funksjoner av én variabel. Skjæringssetningen, sekantsetningen (middelverditeoremet), maksima og minima, transcendente funksjoner, implisitt derivasjon, relaterte vekstrater, ubestemte former, Newtons metode. Riemannsummer, bestemt integral og analysens fundamentalteorem, integrasjonsteknikker og numerisk integrasjon. Areal, volum, buelengde, og areal av rotasjonsflater. Følger, rekker og potensrekker. Taylorrekker, Taylors formel. Førsteordens separable og lineære differensialligninger. Eulers metode. Eksempler på matematisk modellering og anvendelser innenfor naturvitenskap, teknologi og økonomi.

Læringsutbytte

  1. Kunnskap. Studenten forstår og kan gjenkjenne og anvende grunnleggende begreper, resultater og metoder fra envariabel matematisk analyse som omhandler grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon, konvergens av følger og rekker, taylorpolynom og taylorrekker. Studenten forstår og kan anvende grunnleggende numeriske metoder for løsning av ikke-lineære ligninger, differensialligninger og integrasjon. Studenten kjenner til hvilke muligheter og begrensninger som ligger i bruk av matematisk programvare.
  2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om énvariabel matematisk analyse til å formulere og løse enkle problemer i matematikk og naturvitenskap/teknologi, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Antall øvinger som må godkjennes vil bli oppgitt ved semesterstart på hjemmesiden til emnet. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter basert på avsluttende skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5003 7.5
MA1101 3.7
MA1102 3.7
MA6102 3.7
MA0001 6.0 VÅR 2009
MA0003 6.0 VÅR 2009
MA6101 3.7 HØST 2009
TMA4101 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 01.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 3
SL520 Sluppenvegen 14 52
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 34
SL274 Sluppenvegen 14 9
SL215 Sluppenvegen 14 8
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL122 Sluppenvegen 14 1
SL123 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL415 Sluppenvegen 14 53
SL430 Sluppenvegen 14 54
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 79
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 63
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 76
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 82
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 28
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU