Kvalitet, tilgjengelighet og differensiering i grunnutdanningen i matematikk (KTDiM)

Kvalitet, tilgjengelighet og differensiering i grunnutdanningen i matematikk (KTDiM)

Illustrasjonsbilde: tavle og klode

KTDiM er et innovativt utdanningsprosjekt med overordnet mål om «økt læringsutbytte» for studentene. Dette betyr at studentene i større grad utvikler en dypere forståelse for matematiske begreper og prosesser, noe som også gjør dem bedre i stand til å bruke matematikk i anvendelser. Prosjektet er finansiert 2014–2016, av Rektor, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, og Institutt for matematiske fag, med til sammen åtte millioner kroner.

Noen av de ting KTDiM har gjennomført er:

  • En omfattende omlegging av grunnutdanningen i matematikk i sivilingeniørutdanningene, rettet mot fagene Matematikk 1, Matematikk 2 og Statistikk.
  • Differensiering av undervisningstilbudet, med utgangspunkt i at studenter har ulike preferanser og ulik motivasjon for læring.  
  • Fagmessig evaluering og følgeforskning for utviklingen av læringsmiljø og tilbud.

Her kan du lese mer om KTDiMs tiltak og resultater.

Kontakt

Kontakt

Portrett, Mette Langås

Professor Mette Langaas
prosjektleder

Prosjektgruppen, KTDiM

Resultater