MA2010 - Lærerutdanningsprosjekt i matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette er et selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Tema for prosjekt skal velges sammen med veilederen.

Læringsutbytte

Studenten kan skrive en tekst over et gitt matematikkfaglig eller matematikkdidaktisk tema, selvstendig og med faglig presisjon.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet prosjektarbeid som skal bestås.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA2001 7.5 01.09.2008
MA2002 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.