course-details-portlet

MA2010 - Lærerutdanningsprosjekt i matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette er et selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Tema for prosjekt skal velges sammen med veilederen.

Læringsutbytte

Studenten kan skrive en tekst over et gitt matematikkfaglig eller matematikkdidaktisk tema, selvstendig og med faglig presisjon.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet prosjektarbeid som skal bestås.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA2001 7.5 01.09.2008
MA2002 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikkdidaktikk
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU