Franz Luef

Førsteamanuensis Institutt for matematiske fag
73593513
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II * 940

Bakgrunn og aktiviteter


 

Franz Luef har vært  førsteamanuensis ved Institutt for matematiske fag siden 2014. Før han har vært postdoktor ved universitet i Wien og universitet av kalfiornia i Berkeley. Han er medlem i analysegruppen. Luef  har en mastergrad og doktorgrad fra universitet i Wien. Hans forskningsområder er ikke-kommutativ geometri, tid-frekvens analyse, pseudodifferensial operatorer, usikkerhetsprinsipper og deformasjon kvantisering.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner